buy medication online
 
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
29.05.2015.


Burmistrz Ciechanowca informuje, że od 1 czerwca 2015 roku ulegną zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą stawek mieszkańcy nie musza zmieniać deklaracji.

Wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec jest uzależniona od sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie bądź nieselektywnie) i wynosi odpowiednio:

- 6,00 zł/osobę – gdy odpady gromadzone będą selektywnie,
- 12,00 zł/osobę – gdy odpady gromadzone będą nieselektywnie.

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność, instytucje itp., mają obowiązek wnoszenia co miesiąc na rzecz Gminy opłaty, wyliczonej jako iloczyn stawki za pojemnik i ilości odbioru pojemników w danym miesiącu. Stawki za pojemniki wynoszą odpowiednio:

 

Odpady gromadzone
selektywnie

Odpady gromadzone
nieselektywnie

 Pojemnik 0,12 m³

 6,00 zł

11,00 zł

 Pojemnik 0,24 m³

11,00 zł

23,00 zł

 Pojemnik 1,10 m³

52,00 zł

105,00 zł

 Pojemnik KP-7 7 m³

333,00 zł

665,00 zł


W przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez część roku opłata ryczałtowa wynosi:

- 63,00 zł/rok – gdy odpady gromadzone będą selektywnie,
- 126,00 zł/rok – gdy odpady gromadzone będą nieselektywnie.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone co miesiąc, do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy, na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, na rachunek:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
nr 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

 

Deklaracje należy zmienić tylko w przypadku zmiany danych, np. liczby osób w danym gospodarstwie domowym. Nowy wzór deklaracji dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec oraz w wersji elektronicznej na stronie Miejskiego Portalu Internetowego:

 wzór deklaracji

Więcej informacji na temat gospodarowania odpadami znajdą państwo w zakładce Gospodarka odpadami.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl