buy medication online
 
142 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne Drukuj
05.05.2015.

Tegoroczne egzaminy maturalne będą odbywały się w terminie od 5 do 29 maja. Egzamin będzie przeprowadzony w dwóch formułach. Absolwenci technikum będą zdawali „starą maturę”, natomiast licealiści uczący się według nowej podstawy programowej muszą zmierzyć się z „nową maturą”, która ma lepiej sprawdzać ich sprawność językową.

 
Egzamin Maturalny 2015Na maturzystów czeka aż sześć obowiązkowych egzaminów, w tym dwa egzaminy w części ustnej ‎(z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego), a także cztery egzaminy w części pisemnej: na poziomie podstawowym z języka polskiego‎, z matematyki oraz z języka obcego nowożytnego. Osoby zdające w nowej formule muszą przystąpić także do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowej absolwenci obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu pisemnego i ustnego z języka tej mniejszości.

W całej Polsce do egzaminu maturalnego przystąpi około 310 500 osób. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu będzie to łącznie 142 absolwentów, w tym: 98 z Liceum Ogólnokształcącego, 20 absolwentów Technikum oraz 24 osoby z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wzorem lat ubiegłych ciechanowieccy maturzyści wśród przedmiotów na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierali geografię, język angielski i matematykę. Najmniej osób zdecydowało się zdawać egzamin z języka polskiego, fizyki i historii.

Maturzysta otrzyma świadectwo jeśli: uzyska co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, uzyska co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz przystąpi do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 30 czerwca.

 
Egzamin Maturalny 2015

Egzamin Maturalny 2015

Egzamin Maturalny 2015

fot. A. Kieliszek MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl