buy medication online
 
VI Sesja Rady Miejskiej Drukuj
30.04.2015.


Obrady VI sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się od wysłuchania sprawozdań i podjęciu uchwał. W sesji uczestniczył członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, który mówił  o sprawach związanych z Ciechanowcem, dotyczących modernizacji i remontów dróg wojewódzkich oraz innych zadaniach będących w kompetencji Sejmiku.

Radni podjęli uchwały uznające za niezasadne trzy skargi na działalność Burmistrza Ciechanowca i jedną skargę na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łempicach. Podjęli też uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec.

W dalszej części sesji dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE omówił "Informację z realizacji utrzymania czystości i porządku w Gminie Ciechanowiec działalność bieżącą i wynik finansowy PRK FARE", a dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła "Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2014 roku" oraz "Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Ciechanowiec".

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl