buy medication online
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec Drukuj
08.04.2015.
Logo NFOS 
Burmistrz Ciechanowca informuje, że w okresie od czerwca do września 2015 r. Gmina Ciechanowiec zrealizuje zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”.

Zadanie dofinansowane będzie ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac takich jak: odbiór, pakowanie i prawidłowe oznakowanie, ważenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów.

Wykonawca prac objętych przedmiotowym zadaniem zostanie wyłoniony zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl