buy medication online
 
Nowe dowody osobiste, nowe zabezpieczenia Drukuj
05.03.2015.


Od marca obowiązują nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowe zabezpieczenia dowodów. Z dokumentu zniknie informacja o adresie zameldowania, wzroście i kolorze oczu, nie będzie także podpisu posiadacza. Dowód wyrobimy w dowolnym urzędzie gminy w kraju, niezależnie od meldunku.

Nowy dokument będzie miał nowe zabezpieczenia zaprojektowane tak, aby nie tylko uniemożliwiały sfałszowanie dokumentu, ale też pozwalały łatwo ocenić jego autentyczność zwykłym ludziom.

Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym zachowuje dotychczasowe wymiary 35×45 mm i będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Jeśli dowód osobisty zostanie utracony, dokument ten unieważni organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu już z chwilą zgłoszenia.

Wszystkie dowody osobiste wraz z upływem dziesięcioletniego okresu ważności są automatycznie unieważniane przez System Wydawania Dowodów Osobistych. Dlatego też każdy posiadacz dowodu osobistego powinien sprawdzić na dokumencie datę jego wydania i złożyć, najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego, wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości. Dowody, które stracą ważność, nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, udostępniona jest elektroniczna wersja ulotki informacyjnej dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.


więcej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych:
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl