buy medication online
 
IV Sesja Rady Miejskiej Drukuj
02.03.2015.


Na IV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni podjęli uchwały w sprawach przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2015.

Radni ustalili kryteria rekrutacji dla przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym i dokonali zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Radni podjęli też uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego w wysokości 250 tys. zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej tzw. północnego obejścia Ciechanowca.

Realizując pozostałe punkty programu Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, sprawozdaniem dotyczącym stanu likwidacji barier architektonicznych w placówkach oświatowych - realizacji programów PFRON oraz z realizacji projektów edukacyjnych a także z ofertą spędzania wolnego czasu w gminie.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl