buy medication online
 
Koncertowe podsumowanie dwóch projektów COKiS Drukuj
16.02.2015.

 

Od lipca 2014 do stycznia 2015 roku w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu realizowane były dwa projekty, które dofinansowane zostały w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie TUTOR.

Pierwszy projekt pod nazwą "Z muzyką przez życie" realizowany przez Nieformalną Grupę Orkiestra Dęta i Rozrywkowa COKiS miał na celu między innymi organizację warsztatów i zajęć z zakresu gry na instrumentach dla członków Orkiestry Dętej i Zespołu Młodzieżowego oraz dla wszystkich chętnych spędzaniem czasu wolnego z muzyką.

Celem projektu było kultywowanie tradycji Orkiestry Dętej, rozwój Zespołu Młodzieżowego, tworzenie warunków do rozwijania zdolności muzycznych, umiejętność pracy w zespole, wskazanie atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego, międzypokoleniowa aktywizacja i integracja dzieci, młodzieży i dorosłych, dbałość o wysoki poziom artystyczny, upowszechnianie kultury muzycznej, promocja lokalnej społeczności.

W ramach projektu zorganizowane zostały wyjazdowe warsztaty muzyczne. Uczestnicy warsztatów wyjechali na trzy dni do "Ziołowego Zakątka" w Korycinach, gdzie odpoczywali i pracowali uczestnicząc w warsztatach. W ramach kolejnych warsztatów zajęcia odbywały się w sali Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu. Z pieniędzy projektu zakupiony został nowy instrument: baryton marszowy dla Orkiestry Dętej.

Na zakończenie projektu odbył się koncert obu grup muzycznych. W warsztatach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu.

Drugi projekt pod nazwą "Tańcząc z Orkiestrą" realizowany przez Nieformalną Grupę Roztańczone Dzieciaki, miał na celu między innymi włączenie w życie społeczne dzieci i młodzieży szkolnej. Projekt zakładał powstanie zespołu tanecznego dziewcząt zwanego mażoretkami, wskazanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, wzbudzanie poczucia dumy z przynależności do określonej społeczności, jaką jest Orkiestra Dęta i zespół taneczny mażoretek, nauka praktycznych podstaw nauki tańca, rytmiki, posługiwania się pałeczką mażoretkową, pracy w zespole, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu, rozwijanie osobowości. W ramach projektu odbywały się zajęcia taneczne, a podczas ferii zimowych dodatkowe warsztaty taneczne. Zespół mażoretek skupiał uczennice Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu i uczennice Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu.

Na zakończenie projektu odbył się koncert, podczas którego zaprezentowały się dziewczęta z zespołu mażoretek prezentujące dwa układy taneczne do muzyki granej przez Orkiestrę Dętą COKiS.

                                                                 
Mirosława Chojnowska
Dyrektor COKiS


         Więcej zdjęć...
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl