buy medication online
 
Jerzy Leszczyński został członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Drukuj
09.12.2014.

Mieszkaniec Ciechanowca Jerzy Leszczyński został członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego uzyskując poparcie 18 radnych.

Jerzy Leszczyński został członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego

Jerzy Leszczyński, z wykształcenia inżynier rolnictwa, mieszka w Ciechanowcu, ma 53 lata, jest żonaty i ma dorosłego syna. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzięki dobrej znajomości języka angielskiego doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Danii, USA oraz Finlandii. Przez wiele lat był doradcą ODR w Szepietowie i Zastępcą Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży.

W wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego uzyskał mandat radnego (8152 głosów) i będzie w nim reprezentował mieszkańców Ziemi Wysokomazowieckiej, Siemiatyckiej, Białostockiej, Bielskiej i Hajnowskiej.

W programie wyborczym Jerzy Leszczyński deklarował, że kandyduje, by zabiegać o:
- równomierny rozwój gospodarczy całego regionu, by standard życia wszystkich mieszkańców był porównywalny i godny
- maksymalne i racjonalne wykorzystanie funduszy unijnych w celu dalszego rozwoju naszego regionu
- pomoc w rozwiązywaniu problemów w rolnictwie, w tym związanych w pomorem afrykańskim świń i dziką zwierzyną
- inwestycje w infrastrukturę regionu, modernizację i remonty dróg, linii kolejowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii
- rozwój przedsiębiorczości tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, w miastach i na terenach wiejskich
- rozwijanie współpracy z sąsiadami z zagranicy w celu tworzenia nowych powiązań gospodarczych i kulturowych
- kultywowanie wielokulturowej tradycji naszego regionu, wartości chrześcijańskich i narodowych
- dobrą współpracę między wszystkimi szczeblami samorządów, instytucji rządowych i organizacji społecznych.

8 grudnia, po wznowieniu po tygodniowej przerwie obrad I sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, ukonstytuowały się wojewódzkie władze samorządowe. Przewodniczącym Sejmiku został wybrany Marian Czesław Szamatowicz (PO), Marszałkiem Województwa Podlaskiego został Mieczysław Kazimierz Baszko (PSL), Wicemarszałkami Maciej Zenon Żywno (PO) i Anna Naszkiewicz (PO) a członkami Zarządu Jerzy Leszczyński (PSL) i Bogdan Dyjuk (PSL).

Pozostali radni Sejmiku Województwa Podlaskiego: Mieczysław Bagiński (PSL), Cezary Cieślukowski (PSL), Marek Citko (PiS), Leszek Dec (PiS), Bogusław Dębski (PiS), Jan Dobrzyński (PiS), Jarosław Zygmunt Dworzański (PO), Kazimierz Gwiazdowski (PiS), Mikołaj Janowski (PSL), Dorota Kędra-Ptaszyńska (PIS), Walenty Korycki (PSL), Stefan Krajewski (PSL), Krzysztof Krasiński (PiS), Waldemar Kwaterski (PO), Henryk Łukaszewicz (PiS), Agnieszka Barbara Muzyk (PiS), Marek Olbryś (PiS), Włodzimierz Pietroczuk (SLD), Karol Pilecki (PO), Jacek Piorunek (PO), Daria Krystyna Sapińska (PO), Łukasz Siekierko (PiS), Włodzimierz Szypcio (PSL), Justyna Emilia Żalek (PiS).

Jerzy Leszczyński został członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego

fot. Wrota Podlasia

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl