buy medication online
 
Ostatnia sesja Rady Miejskiej VI kadencji Drukuj
14.11.2014.


46. sesja, na której ciechanowiecka Rada Miejska VI kadencji zakończyła swoją działalność, stanowiła podsumowanie i zakończenie czteroletniej pracy gminnego samorządu.

Na ostatniej sesji radni nie podejmowali już żadnych uchwał, wysłuchali tylko sprawozdań przedstawionych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Zofię Januszkiewicz-Diakowską i Burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko.

W swoim podsumowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciechanowcu powiedziała, że Rada Miejska VI kadencji  w czasie 46 sesji, na których frekwencja radnych była bliska 100%, podjęła 233 uchwały dotyczące prawie każdej dziedziny życia Gminy i jej mieszkańców, wypracowała cztery stanowiska w sprawach dotyczących mieszkańców a niezależnych od władz samorządowych gminy,  uhonorowała trzy zasłużone osoby nadając tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca prof. Czesławowi Waszkiewiczowi i prof. Irenie Maryniak oraz nadając jednej z ulic imię Kazimierza Uszyńskiego.  

Burmistrz Ciechanowca w swoim sprawozdaniu przedstawił m.in. najważniejsze inwestycje wykonane w latach 2011-2014 na terenie gminy:
- oczyszczalnia ścieków i kanalizacja na Polkach oraz odcinki wodociągów w mieście i na wsi, także we współpracy z Gminą Perlejewo;
- modernizacje i remonty ulic: Kazimierza Uszyńskiego, Mostowej, Przechodniej, Kościuszki, Plac Odrodzenia, Stadion, Glinki, Wiatraczna, Pińczowska (1 odnoga) Staropolska (część), Plac Jana Pawła II, Kozarska (fragment);
- modernizacje i remonty dróg gminnych na terenie wsi Winna Stara, Kozarze, Kułaki, Kobusy, parkingu przy źródełku w Radziszewie-Sieńczuch i mostu w Kułakach;
- rekultywacja wysypiska śmieci;
- montaż pomp ciepła w gimnazjum i obu ciechanowieckich kościołach;
- remont byłej synagogi z przeznaczeniem na siedzibę Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu;
- remont budynku i pawilonu noclegowego na terenie "Ośrodka nad Zalewem";
- zakup samochodów strażackich dla OSP Ciechanowiec i OSP Wojtkowice;
- wykonanie oświetlenia w Nowodworach i Dąbczynie;
- wykup gruntów pod ulicę Kazimierza Uszyńskiego;
- budowa boisk do piłki nożnej w Łempicach, Radziszewie Starym, Pobikrach i Bujence;
- budowa placów zabaw przy przedszkolach w Ciechanowcu, Kozarzach, Łempicach i Radziszewie Starym;
- remont świetlic w Kozarzach, Czajach, Radziszewie-Sieńczuch, Pobikrach, Skórcu i Wojtkowicach Starych;
- remont budynku dla Środowiskowego Domu Samopomocy;
- publikacja dwóch albumów i "Historii Ciechanowca do 1989 roku" oraz wielu innych publikacji promocyjnych;
- odbiór azbestu po około 100 ton rocznie;
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyremontował most na Nurcu i drogę do Brańska;
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem wybudowało przy ZSOIZ im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu halę widowiskowo-sportową;
- trzy parafie przy pomocy gminy otrzymały dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich.
 
Na pamiątkę czterech lat wspólnej pracy, radnym oraz sołtysom zostały przekazane podziękowania i wręczone albumy pt. "Ciechanowiec".

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl