buy medication online
 
Nowy most na Kukawce Drukuj
10.10.2014.


Infrastruktura Gminy Ciechanowiec wzbogaciła się o nowy most wybudowany w rekordowym trzymiesięcznym tempie, na rzece Kukawka, na drodze gminnej prowadzącej ze wsi Kułaki do Trzask.

Uroczystego przecięcia wstęgi wraz z Wojewodą Podlaskim Maciejem Żywno dokonali Mirosław Reczko, Burmistrz Ciechanowca, Janusz Siejk, właściciel firmy, która była liderem konsorcjum budującego most; Bogusław Prokopiak, Radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu i mieszkaniec wsi Kułaki, Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciechanowcu, Tomasz Pawłowski główny projektant z zespołu Zakładu Realizacji Inwestycji DROMOBUD i Waldemar Osipiński, sołtys wsi Kułaki. Poświęcenia mostu dokonał ks. Bohdan Sawicki, proboszcz parafii w Winnie-Poświętnej.

Projekt "Odbudowa mostu na rzece Kukawka w km 0+456 w ciągu drogi gminnej Nr 108860B prowadzącej do wsi Kułaki" obejmował przebudowę mostu wraz z niezbędnymi dojazdami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Prace rozpoczęły się od rozbiórki starego, zniszczonego w czasie powodzi w 2013 roku, drewnianego mostu, po czym wybudowano nowy most żelbetowo-stalowy o szerokości 9 m i długości 15,60 m. Przebudowane zostały też dojazdy do mostu - wykonano nowe odwodnienie drogi i położono nawierzchnię bitumiczną o grubości 9 cm (5 cm warstwa wiążąca + 4 cm warstwa ścieralna) na dojazdach o szerokości 5 m i na obiekcie mostowym o szerokości 5,5 m o łącznej długości nawierzchni 157,5 m. Jednocześnie skarpy i dno koryta rzeki zostały wzmocnione koszami z gabionów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 706 069,72 zł, z czego wartość robót budowlanych to 698 074,72 zł, a koszt nadzoru inwestorskiego 7 995,00 zł. Koszty inwestycji zostały pokryte z dotacji ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 547 815,00 zł, oraz z budżetu Gminy Ciechanowiec - 158 254,72 zł.


Nowy most na Kukawce
  
Nowy most na Kukawce

Nowy most na Kukawce

Nowy most na Kukawce
 
Nowy most na Kukawce

Nowy most na Kukawce


Nowy most na Kukawce

Nowy most na Kukawce

fot. Referat Inwestycji UM w Ciechanowcu 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl