buy medication online
 
Ogłoszenie o konsultacjach Drukuj
30.09.2014.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Ciechanowiec oraz w sprawie zmiany statutów samorządów mieszkańców osiedli

Burmistrz Ciechanowca, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego kieruje do konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/V/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/V/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla.

W konsultacjach mogą uczestniczyć osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Ciechanowiec, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

Wszelkie propozycje i uwagi do ww. projektów uchwał należy złożyć w formie kompletnie wypełnionego formularza w terminie od 1 października do 14 października 2014 r.:
- osobiście w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Ciechanowcu, pok. 17;
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18- 230 Ciechanowiec;
- lub przesłać w formie elektronicznej na adres: info@ciechanowiec.pl z dopiskiem: „Konsultacje-Statuty Sołectw i Osiedli”.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

                                                                        

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko
/-/


Załączniki:

1. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/V/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec;

2. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/V/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla;

3. formularz zgłaszania opinii.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl