buy medication online
 
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
29.09.2014.


Czterdziesta czwarta sesja Rady Miejskiej poświęcona była podjęciu uchwał w sprawach: zmian w budżecie, odrębnych obwodów głosowania, przystąpienia Gminy Ciechanowiec do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację inwestycji drogowej.

Uchwała o woli udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku Powiatowi Wysokomazowieckiemu dotyczyła kwoty 1 271 441,38 zł na realizację inwestycji drogowej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Pomoc finansowa dotyczy zadania „Przebudowa ulic w g. Ciechanowiec, w ciągu dróg powiatowych na długości 7,8258 km”, w wyniku którego przebudowane zostaną drogi powiatowe nr: 2107B na odcinku Trzaski - Radziszewo-Sieńczuch (o długości 4,1108 km), 2618B - ulica Pałacowa w Ciechanowcu (0,413 km), 2093B na odcinku Ciechanowiec - Kozarze (0,683 km) i 2617B - ulica Uszyńska w Ciechanowcu (2,619 km).

Radni podjęli też uchwałę o przystąpieniu Gminy Ciechanowiec do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC). Stowarzyszenie to jest pozarządową organizacją non-profit, której członkami zwyczajnymi są miasta i gminy z całej Polski, a członkami wspierającymi firmy prywatne i stowarzyszenia. Od 1994 r. Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energy Cities” mającej siedzibę w Besançon we Francji. PNEC współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej doradzając gminom, jak lepiej wykorzystywać fundusze strukturalne i pomagając znaleźć partnerów do projektów, promując energię odnawialną, innowacyjne technologie i najlepsze rozwiązania proenergetyczne, pokazując, jak efektywnie wykorzystywać energię, ucząc, jak chronić klimat przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gminy.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl