buy medication online
 
Nowy rok szkolny - Rokiem Szkoły Zawodowców Drukuj
04.09.2014.


Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców, rozwój szkolnictwa zawodowego ma być priorytetem w działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej. W nowym roku szkolnym wprowadzono też wiele zmian dotyczących uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nowy rok szkolny - Rokiem Szkoły Zawodowców

fot. ZSOiZ w Ciechanowcu


Pierwszego września po raz pierwszy do I klas szkół podstawowych wraz z siedmiolatkami poszła obowiązkowo grupa dzieci sześcioletnich. Dzieci otrzymają bezpłatnie rządowy "Nasz elementarz" - podręcznik przygotowany na zlecenie resortu edukacji, który ma być własnością szkoły i służyć co najmniej trzem rocznikom. Dodatkowo każdy uczeń pierwszej klasy otrzyma dotację na zakup podręcznika do języka obcego oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych. Od tego roku klasy I (a w latach następnych także klasy II i III) szkół podstawowych nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów.

Starszych uczniów szkół podstawowych także czekają zmiany. Wiosną 2015 po raz pierwszy w nowej formule przeprowadzony zostanie sprawdzian dla szóstoklasistów, który będzie składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, druga będzie testem z języka obcego.

W szkołach ponadgimnazjalnych wiosną 2015 r. abiturienci będą musieli zdać obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki, w zmienionej formule - większy nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności złożonych, operowanie wiedzą, myślenie naukowe, samodzielność i twórcze działanie. Nowością będzie dodatkowy, co najmniej jeden obowiązkowy pisemny egzamin z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru. Maturzyści będą też musieli przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym na egzaminie z języka polskiego zdający będzie losował zadanie dotyczące fragmentu tekstu literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W nowym roku szkolnym 2014/2015 wchodzą też w życie ułatwienia w dostępie do lekcji etyki - aby szkoła miała obowiązek zorganizowania lekcji etyki, nadal jest koniecznych siedmiu uczniów, jednak po to by gmina musiała zorganizować grupę międzyszkolną wystarczy jeden chętny.

O edukację mieszkańców Gminy Ciechanowiec dbają pozostające pod opieką samorządu gminnego Przedszkole w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa w Łempicach, Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, prowadzona przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Szkoła Podstawowa w Kocach-Schabach, a także nadzorowany przez samorząd powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, na który składają się Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (gimnazjum i liceum - dla których organem nadzorującym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na Podbudowie Gimnazjum i Policealne Szkoły dla Dorosłych.

We wszystkich tych placówkach uczyć się będzie 99 przedszkolaków, 499 uczniów szkół podstawowych - w tym 39 sześciolatków, 170 gimnazjalistów, 85 uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, 262 uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 102 uczniów Technikum, 58 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 184 uczniów szkół dla dorosłych.

Według kalendarza roku szkolnego 2014/2015, wolne dni uczniów z województwa podlaskiego to: zimowa przerwa świąteczna (22-31grudnia 2014 r.), ferie zimowe (26 stycznia-8 lutego 2015 r.) i wiosenna przerwa świąteczna (2-7 kwietnia 2015 r.). Rok szkolny zakończy się 26 czerwca 2015 r.

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl