buy medication online
 
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
20.08.2014.


Wszyscy radni, mimo okresu urlopowego, stawili się na czterdziestej drugiej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu i podjęli zaplanowane uchwały.

Radni wyrazili wolę kontynuowania członkostwa Gminy Ciechanowiec w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, co związane jest z nową perspektywą finansową i koniecznością zmian w funkcjonowaniu LGD oraz stworzenia nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zgodzili się na zniesienie formy ochrony przyrody z chorej lipy drobnolistnej znajdującej się w alei lipowej przy ulicy Pałacowej.

Trzecia uchwała, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r., przewiduje m.in. przesunięcie niewykorzystanych przy innej inwestycji środków na remont drogi gminnej w Łempicach, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z rządowego programu Przeciwdziałanie i Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych..” 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl