buy medication online
 
60 lat OSP w Tworkowicach Drukuj
10.07.2014.


Jedna z najstarszych jednostek w Gminie Ciechanowiec, Ochotnicza Straż Pożarna w Tworkowicach świętowała 60. rocznicę powstania.

60 lat OSP w Tworkowicach

fot. Z. Poniatowski MPI


W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele instytucji i firm, delegacje i poczty sztandarowe z innych jednostek OSP, a przede wszystkim obecni i byli strażacy z OSP w Tworkowicach.

Jubileusz strażaków rozpoczął się od mszy świętej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu celebrowanej przez księdza dziekana Tadeusza Kryńskiego. 

W czasie dalszych uroczystości przy remizie w Tworkowicach prezes OSP Mirosław Boryszewski przedstawiając historię sześćdziesięcioletniej działalności swojej jednostki powiedział: „...braliśmy udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, w uroczystościach religijnych i państwowych. Organizowaliśmy zabawy taneczne, które tworzyły klimat wiejskiej rozrywki. (...) Niech słowa ze sztandaru: "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" będą przewodnią myślą w naszej służbie i gromadzą nowe pokolenia...".

OSP w Tworkowicach w sześćdziesiątą rocznicę swego istnienia otrzymała sztandar, ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru.

Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko przekazując Akt Nadania Sztandaru podkreślił: „…doceniając rangę i znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym społeczeństwie, niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowicach. Aby sztandarem tym nawiązać do największych wartości w imię tradycji, wierności, honoru i męstwa, aby za najwyższy trud i poświęcenie w obronie życia i mienia dać symbol swego przywiązania i więzi naszego społeczeństwa z Ochotniczą Strażą Pożarną, by pod sztandarem tym kształtowały swoje postawy patriotyczne kolejne pokolenia strażaków, czynimy to w 60-tą rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowicach”.

Zasłużonym druhom wręczone zostały medale i odznaczenia. Naczelnik OSP w Tworkowicach Stefan Gromadzki otrzymał złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", Czesław Bartnikowski, Mirosław Boryszewski, Stanisław Hendoszko, Witold Hendożko, Jan Kujawski, Adolf Mirkowicz, Jan Prokopiak, Tadeusz Rytel srebrne a Tadeusz Bartnikowski, Wacław Grzybowski, Mieczysław Hendożko, Jan Mirkowicz, Czesław Mościki, Stanisław Pelinko, Wiesław Trenderenda, Zdzisław Tenderenda, Mariusz Wdowiak, Mieczysław Wojno, Grzegorz Zabuski brązowe.

Przyznano także odznaki "Za wysługę lat": otrzymali je za 60 lat służby - Czesław Bartnikowski, Stanisław Hendoszko, Witold Hendożko, Jan Kujawski, Adolf Mirkowicz, Jan Prokopiak, 45 lat - Tadeusz Rytel, 40 lat - Józef Kuzebski, Czesław Kazimierz Leszczyński, Zdzisław Tenderenda, 30 lat - Tadeusz Bartnikowski, Lech Roman Jurczuk, Stanisław Kujawski, 25 lat - Mirosław Boryszewski, Stefan Gromadzki, Wacław Grzybowski, Mieczysław Hendożko, Jan Mirkowicz, Czesław Mościcki, 20 lat - Mieczysław Wojno, Grzegorz Zabuski, 15 lat - Wojciech Bartnikowski, Dariusz Szulborski, Mariusz Wdowiak, 5 lat - Grzegorz Gromadzki, Stanisław Pelinko, Jacek Szczepan Prokopiak, Wiesław Tenderenda. 

Sztandar dla OSP w Tworkowicach ufundowany został dzięki wsparciu finansowemu instytucji, firm i osób prywatnych: Leszka Bazylewicza, Mirosława Borkowskiego, Sławomira Dąbrowskiego, Heleny Dołęgowskiej, Jana Fabisiaka, Grzegorza Gromadzkiego, Mirosława Kobusa,  Tadeusza Kozłowskiego, Piotra Kryńskiego, ks. Tadeusza Kryńskiego, Grzegorza Łopuskiego, Marka Morzego, Mirosława Mirkowicza, Jana Morzego, Krzysztofa Pełszyka, Leszeka Pełszyka, Jerzego Porzezińskiego, Daniela Puchacza, Zbigniewa Radziszewskiego, Mirosława Reczko, Eugeniusza Święckiego, Romualda Tkaczuka.

        
          Więcej zdjęć...

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl