buy medication online
"Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne" - instalacja kolektorów słonecznych Drukuj
21.12.2015.

 

Logo 


„Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne” – instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych
w Gminie Ciechanowiec

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
(Energia odnawialna: słoneczna)

Przedmiotem projektu był montaż w 33 miejscowościach Gminy Ciechanowiec 234 instalacji solarnych, w skład których wchodziły płaskie kolektory słoneczne, zbiorniki na wodę użytkową oraz pozostały osprzęt. Powstałe w wyniku realizacji instalacje solarne, wykorzystywane są do ogrzewania wody użytkowej na potrzeby nieruchomości.

232 instalacje zamontowane zostały na budynkach mieszkalnych będących własnością prywatnych osób fizycznych. W budynkach tych, bądź ich częściach nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Pozostałe dwie instalacje zainstalowane zostały na budynkach użyteczności publicznej, należących do jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec. Pierwszym z obiektów była Szkoła Podstawowa w Łempicach, natomiast drugim był budynek administracyjny oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu.

Projekt przewidywał montaż 6 różnych rodzajów instalacji solarnych, które przedstawione zostały poniżej:
1. 2 kolektory + zasobnik 250 l – montaż 111 szt.
2. 2 kolektory + zasobnik 300 l – montaż 40 szt.
3. 3 kolektory + zasobnik 350 l – montaż 27 szt.
4. 3 kolektory + zasobnik 400 l – montaż 54 szt.
5. 4 kolektory + zasobnik 500 l – montaż 1 szt.
6. 10 kolektorów + wymiennik płytowy + 2 zasobniki 500 l + zasobnik 300 l z wbudowaną pompą ciepła WWK300 – montaż 1 szt.

Rzeczowa realizacja projektu podzielona była na następujące etapy:
Etap I – Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w miejscowościach: Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Ciechanowiec, Czaje-Bagno, Czaje-Wólka, Dąbczyn.
Etap II – Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach: Łempice, Ciechanowiec,
         – Instalacja kolektorów słonecznych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi w miejscowościach: Tworkowice, Ciechanowiec, Czaje-Wólka, Nowodwory.
Etap III – Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w miejscowościach: Kobusy, Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby, Kosiorki, Kozarze, Kułaki, Łempice, Malec, Nowodwory, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo Stare, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo-Sobiechowo, Skórzec, Trzaski, Tworkowice, Winna Stara, Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna-Wypychy, Wojtkowice Stare, Wojtkowice-Dady, Zadobrze, Ciechanowiec.

Cel projektu: poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Ciechanowiec, poprzez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Przyjętym wariantem technicznym projektu był montaż płaskich kolektorów słonecznych, które charakteryzują się niższą ceną jednostkową, łatwiejszym montażem, wyższą wytrzymałością i zbliżonymi parametrami użytkowymi niż w przypadku kolektorów próżniowych o konstrukcji rurowej. Projekt pozwoli na oszczędność energii w wysokości 2070,09 GJ/rok i zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji w wysokości 213,53 ton/rok.

Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 26.11.2014 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: 29.06.2015 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł 2 837 474,13 zł.

Źródła finansowania:
- dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2007-2013: 2 077 252,87 zł
- wkład własny z budżetu gminy: 760 221,26 zł, w tym środki mieszkańców: 434 141,70 zł

Osiągnięte wskaźniki produktu:
- Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 234
- RPO – Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych –  1,02 MW

Osiągnięte wskaźniki rezultatu:
- Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla – 213,53 tony/rok
- Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów – 2070,09 GJ/rok
- RPO – Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych – 1,02 MW

Stopka

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl