buy medication online
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2016 r. Drukuj
13.06.2016.
Logo NFOS 

W okresie od kwietnia do września 2016 r. Gmina Ciechanowiec realizuje zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechanowiec”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac takich jak: odbiór, przygotowanie do pakowania, pakowanie i prawidłowe oznakowanie, ważenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów.

Wykonawcą prac objętych przedmiotowym zadaniem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie z siedzibą przy ul. Polowej 19, 18-300 Zambrów.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl