buy medication online
 
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
25.06.2014.


Na czterdziestej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni udzielili Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2013 rok i podjęli uchwały w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu na 2013 rok.

W obradach uczestniczyli Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński i Radny Rady Powiatu Marian Leszczyński.

W dodatkowym punkcie porządku obrad przewodniczący Komitetu Obrony Szpitala w Ciechanowcu Adam Poniatowski przedstawił informację o działalności Komitetu w ostatnich latach, omówił sytuację szpitala i wnioskował o podjęcie starań w sprawie utworzenia w szpitalu punktu nocnej i świątecznej pomocy.

Starosta Wysokomazowiecki przedstawił propozycję wspólnej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Wojtkowice-Dady i złożenia projektu przebudowy drogi między Trzaskami a Radziszewem-Sieńczuch i ulicy Pałacowej w Ciechanowcu oraz podjął kwestię potrzeby scalenia gruntów na terenie naszej gminy.

Rada Miejska w Ciechanowcu zmieniła też uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz uchwaliła zmiany w budżecie gminy na 2014 rok. 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl