buy medication online
 
Egzamin Maturalny 2014 Drukuj
12.05.2014.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła w tym roku przeprowadzenie egzaminów maturalnych od 5 do 30 maja. Do egzaminu dojrzałości przystąpi ponad 330 700 uczniów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych.

Egzamin Maturalny 2014

Tegoroczni maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, obowiązkowych na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzyści zdają też dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz mogą zdawać egzaminy z wybranych przez siebie przedmiotów dodatkowych - od jednego do sześciu, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu największą frekwencją cieszyła się matematyka, do której przystąpiło 138 uczniów. Najpopularniejszym językiem obcym, podobnie jak w poprzednich latach okazał się język angielski, ze 120 zdającymi. Najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym została geografia, do której przystąpi 31 osób.

Zdający otrzymają świadectwa dojrzałości, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego zdobędą co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na zadeklarowanym poziomie, za każdy egzamin. Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają ustalonego progu zaliczenia i nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. 

Egzamin Maturalny 2014

Egzamin Maturalny 2014

Egzamin Maturalny 2014

fot. ZSOiZ im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl