buy medication online
 
Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim Drukuj
06.03.2014.

Województwo Podlaskie, podobnie jak i inne regiony Polski na terenach małych miasteczek i we wsiach posiadały do połowy XX wieku olbrzymią ilość zabudowy drewnianej.

Pierwsze lata XXI wieku są ostatnim momentem by zachować to ze starej drewnianej architektury, co jeszcze nadaje się do uratowania. Wieś Podlaska zmienia swoje oblicze. Pojawiło się wiele gospodarstw agroturystycznych przywiązujących wagę do piękna krajobrazu  i zachowania przeszłości. Na wsi osiada również wielu ludzi z miasta, którzy mają poczucie piękna i doceniają wartość drewnianej zabudowy.

W tym celu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu organizują Konkurs, którego celem jest promowanie właścicieli budynków drewnianych, którzy starają się je uratować i sensownie użytkować. Celem Konkursu jest też rozpropagowanie tych budynków i ich właścicieli nie tylko w woj. podlaskim, ale również na terenie Polski i Europy. Posłuży do tego wydany jako plon Konkursu katalog z fotografiami najciekawszych obiektów i zamieszczeniem informacji o nich w Internecie. Katalog otrzyma właściciel każdego zgłoszonego obiektu oraz Urząd Gminy na terenie, której znajduje się ten obiekt.

Właściciele i użytkownicy budynków drewnianych położonych na terenach wiejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach do 5 000 mieszkańców) mogą zgłaszać budynki drewniane powstałe do 1956 roku i użytkowane do czasów współczesnych takie jak:
- budynki mieszkalne: chałupy, dwory, czworaki, dróżniczówki,
- budynki gospodarcze: spichrze, stodoły, wozownie, maneże,
- budynki użyteczności publicznej: dworce kolejowe, karczmy, szkoły, siedziby urzędów gminy,
- budynki przemysłowe: wiatraki, młyny, kuźnie,
- zagrody wiejskie i założenia dworskie,

Organizatorzy Konkursu na najlepiej zachowany zabytek dawnego budownictwa drewnianego ufundowali nagrody o łącznej wartości 27.500 zł.

Laureatów Konkursu wyłoni jury złożone z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Narodowego Instytuty Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Białymstoku, Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Zgłoszenia obiektów do Konkursu przyjmowane są do 10 maja 2014 r.

Informacji o Konkursie udziela:
Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
tel. 86 2771 328 w. 21
w godz. 8-16.

Udział w Konkursie należy zgłaszać wypełniając druk zgłoszenia.

Adres na który należy zgłaszać oferty:
Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
lub adres e-mail:  zabytekpodlasia@interia.pl         
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl