buy medication online
 
Zmarł Jan Paweł Grabowski - radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
25.02.2014.

Zmarł Jan Paweł Grabowski - radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
17 lutego 2014 r. po ciężkiej chorobie zmarł Jan Paweł Grabowski, radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu, związany od prawie 40 lat z Ciechanowcem.

Jan Paweł Grabowski urodził się 15 stycznia 1950 r. w Krokowie w woj. warmińsko-mazurskim. Już pierwsza praca jaką podjął mając 20 lat, stanowisko inspektora ds. kontroli technicznej i bhp w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jezioranach, określiła jego dalszą karierę zawodową - technika budownictwa zaangażowanego w propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z Ciechanowcem związał się w listopadzie 1975 roku podejmując pracę na stanowisku inspektora ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy, potem piastując stanowisko kierownika ciechanowieckiego zakładu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, kierownika zakładu remontowo-budowlanego w Zbiorczej Szkole Gminnej w Ciechanowcu, a w WZGS "Samopomoc Chłopska" dyrektora Oddziału Budowlano-Montażowego (OBM) w Ciechanowcu. Ostatnim miejscem pracy było Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych "FARE" w Ciechanowcu, gdzie był inspektorem ds. technicznych i bhp..

Rozpoczynając pracę w Ciechanowcu podjął naukę w Technikum Budowlanym w Białymstoku, które ukończył w 1979 r. Doskonalenie umiejętności kontynuował zdobywając uprawnienia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (1998), i kończąc w 2009 r. Szkołę policealną dla dorosłych w Zambrowie w specjalności technik bhp. Kończąc kursy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Łomży, kursy metodyki instruktażu bhp na stanowiskach pracy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łomży czy szkolenia dla służb bhp w szkole Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, zetknął się z formą edukacji, którą postanowił upowszechnić w Ciechanowcu.

W 1992 r. zorganizował Ośrodek Kształcenia i Zasadniczą Szkołę Zawodową działające pod egidą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży, w którym aż do 2001 r. był wykładowcą i instruktorem bhp. Jako kierownik biura i prezes ciechanowieckiego Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży był organizatorem, wykładowcą i pracownikiem ds. bhp Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ciechanowcu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach.

Jan Paweł Grabowski w latach 2006-2010 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu. Mieszkańcy Ciechanowca docenili jego zainteresowanie sprawami miasta wybierając go dwukrotnie do Rady Miejskiej w Ciechanowcu, gdzie najpierw pracował jako członek Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu, by w następnej kadencji zostać przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl