buy medication online
 
Inicjatywa Społeczna Roku 2013 Drukuj
17.02.2014.

 

Inicjatywa Społeczna Roku 2013

Wojewoda Podlaski ogłosił konkurs na Inicjatywę Społeczną Roku 2013. Biorą w nim udział organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego aktywnie działające  w lokalnym środowisku. To ludzie  ze społecznym zacięciem, ogromnym zapałem i wielką energią.

Właśnie takich ludzi i takie organizacje konkurs ma promować, bo dzięki nim lokalnym  społecznościom  żyje się lepiej, pełniej i ciekawiej. W logo Inicjatywy Społecznej widnieje zapalona żarówka - to swego rodzaju symbol - ogromnej dawki pozytywnej energii. Gdy w lokalnym środowisku znajdzie się grupa ludzi, która ma pomysł,  zapał i dużo chęci do działania - to tak jakby ktoś zapalił tam jasne światło.

Do konkursu można zgłaszać inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, edukacyjne, sportowe, z zakresu polityki społecznej, jak również te na rzecz ochrony środowiska. Chodzi o pomysły zrealizowane w 2013 roku. Zgłoszenia można nadsyłać do 16  marca 2014 roku. 

Procedura jest prosta - trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie www.wojewodapodlaski.pl w zakładce Inicjatywa Społeczna i wysłać go na adres: inicjatywaspoleczna@bialystok.uw.gov.pl. Najlepsze inicjatywy wybierze komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli: wojewody podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, uczelni wyższych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz mediów.

Komisja bierze pod uwagę kilka kryteriów: 
- znaczenie społecznej inicjatywy dla społeczności lokalnej, osiągnięta zmiana społeczna, rozwiązany problem lub zaspokojone potrzeby;
- wpływ na rozwój współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w regionie, w tym samorządem lokalnym;
- umiejętność zaangażowania innych organizacji, wolontariuszy do realizacji inicjatywy (partnerstwa lokalne);
- innowacyjność podjętego działania;
- wpływ na rozwój trzeciego sektora lokalnie i regionalnie;

W Podlaskiem takich wspaniałych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, które robią wiele dobrego dla innych jest dużo. Zasługują na to, by je zauważyć, docenić i uhonorować, stąd zaproszenie do Konkursu „Inicjatywa Społeczna Roku 2013”.


 
Inicjatywa Społeczna Roku 2013


         
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl