buy medication online
 
XXXIV sesja Rady Miejskiej Drukuj
28.11.2013.

Podczas obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni określili stawki podatku od nieruchomości, obniżyli średnią cenę skupu żyta, oraz podjęli zmiany w budżecie gminy na 2013 rok.

Cena skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Ciechanowiec została obniżona do 51,00 zł za 1dt. przy maksymalnej stawce GUS 69,28 zł za 1dt. Stawki podatku od nieruchomości, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności, ze względu na wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku, który wyniósł 0,9 %, podniesiono z kwoty 16,00 zł do 17,00 zł/m². Pozostałe stawki podatkowe utrzymane zostały na poziomie roku 2013, w tym też stawka podatku od środków transportowych.

W obradach sesji uczestniczył Stanisław Bielski, dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w związku z wcześniejszym pismem, które wpłynęło do Rady Miejskiej o dofinansowanie zakupu tomografu dla szpitala w Wysokiem Mazowieckiem. Na podjęcie decyzji w tej sprawie radni mają czas do następnej sesji, ostatniej w tym roku.


          
 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl