buy medication online
Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" Drukuj


Członkowie reprezentacji:

Prezes – Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska
Wiceprezes – Joanna Elżbieta Czechowicz
Sekretarz – Jadwiga Stańczuk
Skarbnik – Grażyna Elżbieta Krzesak
Członek Zarządu – Eugeniusz Koziarski

Forma prawna: stowarzyszenie 

Cele organizacji: aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów, promocja zdrowego stylu życia, podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych, promocja kultury regionalnej, integrowanie środowiska seniorów, upowszechnianie obsługi komputerów i obcowania z multimediami, propagowanie idei europejskiej w wymiarze regionalnym i międzynarodowym, organizacja zajęć i imprez edukacyjnych (w tym nauka języka obcego), kulturalnych, towarzyskich, kulinarnych, rekreacyjnych i turystycznych, prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i usprawniającej, kultywowanie tradycji, historii i dziedzictwa kultury polskiej, współpraca z prasą lokalną i regionalną, propagowanie wolontariatu, praca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, współpraca z innymi stowarzyszeniami.


Dane organizacji:
Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"
ul. Mickiewicza 29A; 18-230 Ciechanowiec
(adres korespondencyjny: ul. Szkolna 7c/14; 18-230 Ciechanowiec)
tel. 86 277 15 37
tel. 606 170 063
e-mail: uniwersytet.ciechanowiec@interia.eu
KRS: 0000481940

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl