buy medication online
 
Razem dbamy o bezpieczeństwo - debata społeczna Drukuj
31.10.2013.


Od kilku miesięcy, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki, policja wprowadza innowacyjną formę komunikowania się ze społeczeństwem - debatę społeczną.

Razem dbamy o bezpieczeństwo - debata społeczna

fot. O.R. Tomaszewska MPI


W Ciechanowcu, w zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem debacie społecznej pod nazwą „Razem dbamy o bezpieczeństwo”, udział wzięli przedstawiciele policji oraz władz samorządowych i instytucji działających na terenie gmin Ciechanowiec i Klukowo.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, który wyjaśnił, że ma ona na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia oraz wpłynąć na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. Dane statystyczne dotyczące przestępczości na terenie działania posterunku omówił Kierownik Posterunku Policji w Ciechanowcu.

W trakcie dyskusji poruszone zostały głównie tematy z zakresu bezpieczeństwa i problemów związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego przez kierowców aut osobowych oraz kwestia zagrożenia przestępczością narkotykową wśród lokalnej młodzieży. Organizatorzy debaty udzielali odpowiedzi na pytania, jakie padły w czasie dyskusji, i zanotowali spostrzeżenia oraz wnioski, które wymagają szerszego wyjaśnienia i przeanalizowania.

Podsumowując spotkanie Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, zapewnił, że wszystkie uwagi, które padły w trakcie debaty, zostaną wykorzystane przez wysokomazowiecką policję w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Zaapelował jednocześnie o korzystanie z numeru alarmowego 112 i informowanie policji o zaobserwowanych zagrożeniach i przestępstwach, gdyż usprawni to jej pracę i wpłynie na realne zwiększenie bezpieczeństwa.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl