buy medication online
 
Ciechanowiec 24. w ogólnopolskim rankingu "Europejski samorząd" Drukuj
14.10.2013.

 

Ciechanowiec 24. w ogólnopolskim rankingu


Od kilkunastu lat redakcja gazety "Rzeczpospolita" tworzy ranking gmin najlepiej wykorzystujących pieniądze z Unii Europejskiej.

Tak jak w poprzednich latach ranking powstawał na podstawie informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczących 2012 roku. W zestawieniu wykorzystywane są dane o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz dane o wielkości wsparcia unijnego przyznanego z krajowych programów operacyjnych (Infrastruktura i środowisko, Kapitał ludzki, Innowacyjna gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc techniczna) i regionalnych programów operacyjnych.

Jednostka samorządu terytorialnego mogła otrzymać maksymalnie 100 pkt - 45 pkt za wartość wykazanych w budżecie dochodów z funduszy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 45 pkt za łączną wartość umów o dofinansowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca i 10 pkt za liczbę umów. Samorządy klasyfikowano w trzech kategoriach - miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich.

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w pierwszej 100 znalazło się tylko pięć samorządów z Podlasia. Ciechanowiec zajął 24 miejsce, dzięki podpisaniu trzech umów o wartości 632 zł na osobę.

Wśród gmin Podlasia lepsza od Ciechanowca okazała się tylko gmina Dąbrowa Białostocka, która zajęła 23 miejsce, pozostałe to Czarna Białostocka - 44, Rajgród - 85 i Drohiczyn - 95 miejsce.

Uczestnicząca w gali wręczenia nagród dla laureatów 2013 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska powiedziała: Województwa dobrze radzą sobie z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Podpisane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych umowy, konsumują już blisko 90 proc. dostępnej alokacji.  Dlatego w kolejnym budżecie 2014-2020, regiony będą zarządzały większą niż obecnie pulą funduszy.

Towarzyszący minister Bieńkowskiej wiceszef resortu Paweł Orłowski podkreślił, że: Nowa pula Funduszy Europejskich ma być impulsem, bodźcem do tego, by po 2020 r. samorządy współpracowały ze sobą niezależnie od środków unijnych. Ważne jest też to, że współpraca ta ma  przekraczać ich granice administracyjne. Instrumentami, które w kolejnej perspektywie finansowej będą promować i zachęcać do większego zaangażowania i współpracy samorządów i społeczności lokalnych, są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Rozwój Kierowany Przez Społeczność Lokalną.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl