buy medication online
 
Usunięto ponad 112 ton wyrobów zawierających azbest Drukuj
04.09.2013.
Logo NFOS 
Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”, dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

Na realizację przedsięwzięcia Gmina otrzymała dotację w kwocie do 43 610,88 zł. Pozyskane środki przeznaczone były na wykonanie prac takich jak: demontaż, załadunek, zważenie, oznakowanie, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

Prace prowadzone były w 37 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 1 obiekcie gminnym. Łącznie zutylizowano 112,22 ton wyrobów zawierających azbest - 11,70 ton zdemontowano, odebrano i zutylizowano, 100,52 ton odebrano i zutylizowano.  

Do do 31 października 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu trwa nabór wniosków na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec w 2014 r.

Środki finansowe na realizację tego zadania Gmina Ciechanowiec planuje pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowania z ww. źródeł stanowić będzie pulę środków, jakie Gmina Ciechanowiec zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania w 2014 roku.

W sytuacji, gdy Gmina Ciechanowiec nie otrzyma dofinansowania z ww. źródeł, realizacja zadania zostanie przełożona na kolejny rok.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl