buy medication online
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu Drukuj
31.07.2013.

 


Logo 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową
Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu
.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Etap I, zrealizowany w 2009 roku – przebudowa kolektora sanitarnego w raz z przebudową kolektora deszczowego w ul. Wspólnej, obejmujący:
- przebudowę kolektora sanitarnego Ø 600 na odcinku 252,4 m wraz z przyłączami,
- przebudowę kolektora deszczowego Ø 1000 o długości 42,6 m.

ETAP II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:
podetap 1, zrealizowany  w 2011 roku obejmujący budowę:
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej o długości 96 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej o długości 56 mb i wodociągowej o długości 87 mb w ul. Przechodniej;
- sieci kanalizacji sanitarnej w Placu Odrodzenia – 101 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej o długości 860 mb, obejmującej: wykonanie kanalizacji sanitarnej PP D 300 mm – 166 mb, wykonanie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm – 257 mb, wykonanie odcinka kanału ulicznego PVC 160 mm do granicy działki – 137 mb, wykonanie przewodów tłocznych PE 90mm – 437 mb, studnie kanalizacyjne 1000 mm – 9 szt., studnie kanalizacyjne 425 mm – 10 szt., studnia rozprężna Ø 1000 mm – 1 szt., pompownia ścieków – 1 komplet.;
podetap 2, zrealizowany w 2012 roku obejmujący budowę:
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej, Sienkiewicza, Ogrodowej, Parkowej, Wińskiej, Długiej, Szerokiej i Wąskiej.

Zakres robót obejmował: wykonanie kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø 250, 200 mm – 3361 mb, wykonanie przyłączy do granic posesji z rur Ø 160 mm – 377 mb, studnie rewizyjne Ø 1000 mm – 73 szt., studnie podłączeniowe Ø 425 mm – 85 szt., wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Ø 63, 50, 40 mm – 1767 mb, studnie rozprężne Ø 1000 mm – 6 szt., pompownia ścieków – 1 szt.

ETAP III – przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu, obejmująca: adaptację istniejącego zbiornika żelbetowego z przeznaczeniem na Komorę Niedotlenioną – śr. ok. 15 m, wys. ok. 6 m, budowę bioreaktora przepływowego z niskoobciążonym osadem czynnym i symultaniczną stabilizacją tlenową w reaktorze (2 ciągi reaktora z: Komorą Napowietrzania, Osadnikiem Wtórnym, Zagęszczaczem Osadu Nadmiernego i Pompownią Recylkulacyjną w każdym z ciągów) – szer. ok. 19 m, dł. ok. 19 m, wys. ok 6 m, budowę budynku pomiędzy blokiem bioreaktora, a adaptowanym zbiornikiem żelbetowym, z przeznaczeniem na pomieszczenie techniczne dmuchaw i prasy taśmowej wraz z osprzętem i przyczepą na osad – wys. ok. 5 m, szer. ok. 19 m, dł. ok. 9 m, powierzchnia użytkowa ok. 140 m², przebudowę i rozbudowę istniejących wewnętrznych sieci: elektroenergetycznych ok. 270 m, wodociągowych ok. 30 m, kanalizacji deszczowej 48,6 m i sanitarnej ok. 13 m oraz technologicznych ok. 140 m, elektroenergetycznej ok. 270 m, modernizację istniejącej drogi wewnętrznej: rozbiórka istniejącej drogi – 387,4 m², droga do budowy – 423,54 m².

Zakończenie Etapu III nastąpi do końca 2013 roku.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl