buy medication online
PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego Drukuj
30.07.2013.


Loga projektu

PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Europartner AKIE
Partnerzy projektu: Gmina Ciechanowiec oraz Fundacja Biznes i Prawo

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Innowacyjnym celem projektu jest wypracowanie, upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki w województwie podlaskim kompleksowego produktu, który składa się z ulepszonych bądź nowych rozwiązań w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego z NGO tj. produkt finalny oraz strategii wdrażania produktu finalnego.

Zadania podejmowane w projekcie:

1.11.2012–31.03.2013 - Pogłębiona analiza i diagnoza problemu – przeprowadzenie badań „desk research”, badań ilościowych (dotyczących stanu faktycznej współpracy JST i NGO), badania jakościowe. Z badań ilościowych i jakościowych powstaną szczegółowe raporty. W dalszej kolejności skonstruowany zostanie raport ogólny zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące ogółu badanych. Raport końcowy zawierać będzie wnioski i rekomendacje w odniesieniu do całego województwa podlaskiego.

1.03.2013–31.07.2013 - Opracowanie wstępnej wersji produktu i strategii wdrażania – zadanie będzie realizowane przez Grupę Roboczą złożoną z 1 przedstawiciela lidera oraz po 1 przedstawicielu partnera, a także ekspertów merytorycznych. Spotkanie grupy roboczej będą opierać się na opracowaniu założeń dla I wersji produktu finalnego oraz strategii wdrażania. Produkt zostanie zrecenzowany przez 3 ekspertów, po 1 z zakresu funkcjonowania NGO, administracji samorządowej oraz pod kątem prawnym. Zostaną opracowane i wydrukowane broszury w 500 egzemplarzach zawierających informację nt. wstępnej wersji produktu finalnego.

1.10.2013–30.06.2014 - Testowanie wstępnej wersji produktu finalnego – po zatwierdzeniu strategii wdrażania, testowanie odbywać się będzie niezależnie w 2 wybranych gminach przez 12 miesięcy. Celem testowania będzie zweryfikowanie opracowanych narzędzi w praktyce i wprowadzenie niezbędnych korekt do produktu. Po skorygowaniu produktu finalnego zostanie przeprowadzona konferencja upowszechniająco-edukacyjna dla przedstawicieli jednostek publicznych, prezentująca wyniki testowania.

30.06.2014–30.10.2014 - Analiza efektu testowania i korygowania produktu – po zakończeniu testowania wstępnej wersji produktu wyniki przeprowadzonych testów zostaną przeanalizowane przez Grupę Roboczą oraz ekspertów, którzy wprowadzą modyfikację do produktu. Następnie produkt zostanie poddany ewaluacji . Wyniki ewaluacji zostaną upowszechnione na stronie www projektu.

1.11.2014–28.02.2015 - Upowszechnianie i włączanie produktu do głównego nurtu – organizacja 3 konferencji na których przedstawiona zostanie koncepcja i etapy realizacji projektu, doświadczenia użytkowników, poprowadzone warsztaty z zakresu wdrożenia produktu, a także panele dyskusyjne.

Grupa docelowa
- Jednostki Samorządu Terytorialnego – 118 gmin województwa podlaskiego, które w chwili obecnej nie zlecają wykonywania zadań NGO, bądź realizują te zadania w niewystarczający sposób.
- NGO – mogące podjąć się realizacji zadań zleconych przez JST z terenu województwa podlaskiego, które identyfikują problemy we współpracy z JST w zakresie Wieloletniego Kontraktowania.

Okres realizacji projektu od 01.11. 2012 r.  do 30.04.2015 r.
Kwota projektu: 1 857 910,00 PLN
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl