buy medication online
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa Drukuj
25.07.2013.

 

Logo "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego
– cz. II, Administracja samorządowa"

Projekt  jest realizowany na obszarze województwa podlaskiego. W przedsięwzięciu uczestniczy 130 podmiotów: Województwo Podlaskie jako Lider oraz 129 Jednostek Samorządu Terytorialnego (powiatów i gmin) wraz z jednostkami podległymi.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego poprzez rozbudowę cyfrowego urzędu Wrót Podlasia i połączeniu jednostek samorządowych w ramach wspólnej platformy elektronicznej.  Projekt jest kontynuacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” powiązanego z projektem administracji rządowej, o nazwie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności  woj. podlaskiego, cz. II – administracja rządowa”, realizowanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki .

W ramach Projektu zakłada się:
 • modernizację portalu informacyjnego Wrota Podlasia,
 • uruchomienie e-usług publicznych na portalach e-Edukacja, e-Biznes,
 • uruchomienie Platformy Podlaskiej Informacji Przestrzennej „GIS Podlasia”,
 • rozbudowę istniejącego rozwiązania hostingowego,
 • rozbudowę istniejącego systemu poczty w domenie Wrota Podlasia,
 • przebudowę Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa,
 • wdrożenie, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD),
 • poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych,
 • modernizację i dostosowanie serwerowni do aktualnych wymogów bezpieczeństwa.

  Realizacja projektu pozwoli na optymalizowanie nakładów budżetowych ponoszonych na informatyzację administracji publicznej w województwie podlaskim, oraz umożliwi dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego, stworzenie nowoczesnego, przyjaznego i zorientowanego na obywatela rozwiązania teleinformatycznego.

  Całkowita wartość Projektu to  70.115.672,73 zł z czego 85% to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) a 15% to wkład własny lidera i partnerów.

 •  
  levitra bitcoin buy

  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd

  System Informacji Przestrzennej

  Informacja Turystyczna 

  Projekty unijne

  Projekty unijne

  COKiS


  Wydarzenia kulturalne
  wszystkie »»     

  ciechanowiec.plciechanowiec.pl