buy medication online
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2013 Drukuj
23.07.2013.
Logo NFOS 
Burmistrz Ciechanowca informuje, że w okresie do 30 września 2013 r. Gmina Ciechanowiec realizuje zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”, które jest dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku www.wfosigw.bialystok.pl

Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację w kwocie do 43.610.88 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac takich jak: demontaż, załadunek, zważenie, oznakowanie, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone będą w gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w obiektach gminnych.

Wykonawcą prac objętych zadaniem jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów. 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl