buy medication online
 
Spotkanie z uczestnikami wyprawy "Równość i Godność" Drukuj
12.07.2013.


Wybitni polscy niepełnosprawni sportowcy Teresa Pruska-Kołodziej, Małgorzata Korzeniowska i Bogusław Nowak – mistrzowie i zdobywcy medali krajowych, międzynarodowych i olimpijskich, którzy z Gorzowa Wielkopolskiego wyruszyli na wyprawę dookoła Polski, spotkali się z mieszkańcami Ciechanowca.

Spotkanie z uczestnikami wyprawy

fot. O. R. Tomaszewska MPI


W czasie spotkania zorganizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu oraz Zarząd Gorzowskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem, uczestnicy  wyprawy „Równość i Godność” mówili o swoich doświadczeniach z niepełnosprawnością, o idei jaka im przyświecała przy organizacji wyprawy i o trasie jaką już pokonali.

Teresa Pruska-Kołodziej, Małgorzata Korzeniowska, Bogusław Nowak i towarzyszący im jako pilot wyprawy Antoni Nowakowski pragną zwrócić szerszą uwagę społeczną na codzienne problemy osób niepełnosprawnych i być inspiracją dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Ich celem jest także zwrócenie uwagi władz administracyjnych wszystkich szczebli na pomoc w stworzeniu właściwych warunków do życia osobom niepełnosprawnym. Uczestnicy wyprawy pragną, żeby wszystkie postanowienia, które zostały zapisane w ustawach i konwencji praw osób niepełnosprawnych były realizowane w praktyce. W tym celu na trasie wyprawy dookoła Polski - 2,5 tys. kilometrów w 42 dni - prezentują postulaty projektu, zbierają informacje o problemach niepełnosprawnych w różnych rejonach kraju i zbierają podpisy wszystkich spotkanych na trasie wyprawy ludzi pod dokumentami, które zostaną przekazane do Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisji Sejmowej Spraw Społecznych Kancelarii Premiera i Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Pełnomocnika Rządu ds. Równości.

Na bieżąco przebieg wyprawy „Równość i Godność” można śledzić na stronie http://rig-wyprawa.blogspot.com/.

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl