buy medication online
 
16 litrów krwi i 10 potencjalnych dawców szpiku Drukuj
14.06.2013.


Plon wizyty Mobilnego Punktu Poboru Krwi w Ciechanowcu to 16 litrów krwi i 10 potencjalnych dawców szpiku.

16 litrów krwi i 10 potencjalnych dawców szpiku


W tym roku w akcji krwiodawstwa przeprowadzonej w Ciechanowcu wzięły udział 42 osoby. Spośród nich po badaniu zakwalifikowano 35 osób, które oddały blisko 16 litrów krwi. Niektórzy oddali krew po raz pierwszy, inni po raz kolejny. Jednak bez względu na częstotliwość wszystkim należą się podziękowania - dziennie potrzeba krwi od prawie 10 tysięcy dawców - czyli tylu ilu jest mieszkańców naszej gminy.

Na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku http://www.rckik.bialystok.pl/ prezentowany jest zmieniający się dynamicznie, aktualny stan Banku Krwi - obecnie zabezpieczone są zapasy krwi grupy B Rh+ i AB Rh+, potrzebna jest krew grupy 0 Rh+, A Rh-, A Rh+, AB Rh-, a pilnie potrzebna krew grupy 0 Rh- i B Rh-. Wszyscy, którzy nie mogli oddać krwi w czasie pobytu ambulansu w Ciechanowcu a chcą podzielić się krwią z potrzebującymi mogą ją oddawać w:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23
tel. 85 744 70 02; 85 745 63 01
w godzinach 7.00-14.30,
a środy 7.00-17.30
lub w Oddziałach RCKiK w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży i Suwałkach.

W czasie wizyty ambulansu w Ciechanowcu aż 10 osób złożyło deklaracje przystąpienia do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Szpik jest głównym narzędziem krwiotwórczym, zawierającym komórki odpowiedzialne za wytwarzanie krwi. Przeszczepienie szpiku jest dla wielu chorych jedynym zabiegiem ratującym życie. Często poszukuje się potencjalnych dawców wśród rodziny chorego, ale szansa znalezienia zgodnego z chorym dawcy rodzinnego jest dość mała, więc tworzy się rejestry dawców niespokrewnionych. Jeżeli rejestr takich dawców jest odpowiednio duży, istnieje duża szansa znalezienia dawcy zgodnego. Liczba zarejestrowanych, niespokrewnionych dawców szpiku w naszym kraju jest mała - około 300 tysięcy (na całym swiecie jest ich około 7,5 miliona).

Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, która wcześniej wypełniła deklarację oraz kwestionariusz, i oddała próbkę krwi na wstępne badanie, którego wyniki pozwalają na wpisanie kandydata do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Wypełnienie deklaracji  i pobranie próbki krwi nie oznacza, że wkrótce nastąpi pobranie szpiku, gdyż jest bardzo małe prawdopodobieństwo odnalezienia dawcy w pełni zgodnego z biorcą.

Osoby chętne zostać dawcą szpiku mogą dokonać rejestracji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku i wszystkich jego Oddziałach oraz Mobilnych Punktach Poboru Krwi (ambulansach).

16 litrów krwi i 10 potencjalnych dawców szpiku

16 litrów krwi i 10 potencjalnych dawców szpiku

16 litrów krwi i 10 potencjalnych dawców szpiku

fot. O. R. Tomaszewska MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl