buy medication online
 
Ciechanowiec w czołówce rankingu Samorządowy Menedżer Regionu 2012 Drukuj
21.05.2013.


Od ośmiu lat czasopismo "Puls Biznesu" przygotowuje ranking "Filary Polskiej Gospodarki", który jest katalogiem dużych firm, odgrywających czołową rolę w poszczególnych województwach, a zwycięzcy zostali wskazani przez lokalne samorządy. Jednocześnie samorządy gminne w poszczególnych województwach wyłaniają spośród siebie gminy - liderów w województwie.

Wśród firm ocenianych według kilku kryteriów: czy jest istotnym pracodawcą dla regionu, w tym promuje zatrudnienie (staże dla studentów, zatrudnianie niepełnosprawnych, programy outplacement); czy jest ważnym płatnikiem podatków lokalnych, zapewniających wpływy do budżetu gminy; czy działa na rzecz społeczności lokalnej, jest gospodarczą wizytówką regionu, angażuje się w rozwój regionu, działa charytatywnie.

Wybierając gminę - lidera, samorządowcy zwracają uwagę na zarządzanie edukacją, pozyskiwanie funduszy unijnych, inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości) i efektywne budowanie aktywności społecznej. Wybierając lidera z innych gmin województwa, przedstawiciele samorządów gminnych dokonują też oceny własnych planów inwestycyjnych określając charakter potrzeb w tym zakresie oraz możliwości i wyzwania związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie podlegają: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej, budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych, informatyzacja gminy, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też budownictwa komunalnego.

Działania podejmowane w naszej gminie zostały dostrzeżone przez innych podlaskich samorządowców i Ciechanowiec zajął 10. miejsce wśród wyróżnionych gmin województwa podlaskiego. Na odbywającej się w Warszawie gali regionalnej województw łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego przekazano burmistrzowi Ciechanowca dyplom przyznany przez organizatorów plebiscytu.

Laureaci Samorządowego Menedżera Regionu 2012

1. Urząd Miasta Białystok
2. Urząd Miasta Suwałki
3. Urząd Gminy Korycin
4. Urząd Miasta Łomża
5. Urząd Gminy Bielsk Podlaski
6. Urząd Miasta Zambrów
7. Urząd Miejski w Drohiczynie
8. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
9. Urząd Gminy Puńsk
10. Urząd Miejski w Ciechanowcu

Ciechanowiec w czołówce rankingu Samorządowy Menedżer Regionu 2012
         
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl