buy medication online
 
Matura 2013 Drukuj
09.05.2013.


W całej Polsce rozpoczęły się matury, które potrwają ponad trzy tygodnie - od 7 do 28 maja. Terminy egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna, terminy egzaminów ustnych ustala każda szkoła we własnym zakresie.

Matura 2013

fot. ZSOiZ im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu


W tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna zmieniła terminarz matur - egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano i po południu. Po południu zaplanowane zostały egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych zdawane na poziomie rozszerzonym.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo, na poziomie podstawowym, język polski, matematykę i język obcy. Chętni mogą zdawać te przedmioty także na poziomie rozszerzonym i przystąpić do egzaminów z sześciu przedmiotów dodatkowych. Maturzystów czekają też dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Egzaminy maturalne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu rozpoczęły się 7 maja językiem polskim a zakończą 24 maja językiem francuskim. Do egzaminu przystąpili uczniowie 3 typów szkół: Liceum Ogólnokształcącego (104 zdających język polski i matematykę), Technikum (24) oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (16).

Wśród ciechanowieckich maturzystów najczęściej wybieranym językiem nowożytnym zdawanym jako obowiązkowy, tradycyjnie został język angielski: LO - 86, Technikum -16, LO dla Dorosłych - 12. Spośród przedmiotów zdawanych jako dodatkowe najpopularniejsza jest geografia - 38 uczniów, biologia - 18 i WOS - 16. Najmniej uczniów wybrało jako przedmiot dodatkowy chemię - 8 i fizykę - 10.

         
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl