buy medication online
 
Rzeki pod kontrolą Drukuj
12.04.2013.


Wojewoda podlaski wziął udział w powietrznym patrolu terenów położonych wzdłuż rzeki Bug. Czujność jest konieczna, bo chociaż jak dotąd nie ma stanu alarmowego, stan ostrzegawczy został przekroczony.


Rzeki pod kontrolą

 
Na wodowskazie we Frankopolu na rzece Bug poziom wody wynosi 277 cm. (stan ostrzegawczy 250 cm, stan alarmowy 350 cm).

Sytuacja jest dynamiczna. Niebezpieczne mogą okazać się ewentualne intensywne opady deszczu (prognozowane są przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem) oraz brak nocnych przymrozków. Stan poziomu wody na rzece i zalewach jest stale monitorowany.

Działania podejmowane w celu eliminacji ewentualnych zagrożeń:

- zalecono powiatowym i miejskim centrom zarządzania kryzysowego (w szczególności PCZK Siemiatycze i PCZK w Wysokiem Mazowieckiem) monitorowanie sytuacji hydrologicznej oraz informowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku o ewentualnych zagrożeniach i podjętych działaniach,

- Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku poinformował, iż na terenie województwa podlaskiego na dzień 10.04.2013 r. nie występuje zagrożenie powodziowe. Powyższe stwierdzenie oparto na złożonych meldunkach przez zarządców wód z terenu woj. podlaskiego. Zarządcy wód na bieżąco monitorują stan bezpieczeństwa urządzeń wodnych, przygotowali również w istniejących zbiornikach naturalnych (jeziorach) i zbiornikach sztucznych rezerwę pojemnościową na przyjęcie wód roztopowych.

- wójtowie i burmistrzowie dokonali przeglądu sprzętu, materiałów i innych środków na swoim terenie oraz znajdujących się w magazynach powodziowych niezbędnych w sytuacji zagrożenia powodziowego,

- wójtowie i burmistrzowie zaktualizowali plany ochrony przed powodzią ze szczególnym zwróceniem uwagi na liczbę osób oraz mienia przewidzianych do ewakuacji w razie zagrożenia powodziowego,

- urzędy gmin z powiatu siemiatyckiego poinformowały sołtysów wsi narażonych na ewentualne zagrożenie podtopieniem o ostrzeżeniu mieszkańców oraz zabezpieczeniu plonów i zwierząt przed zalaniem; ustalono również sposób łączności i powiadamiania w przypadku zagrożenia.


źródło: www.bialystok.uw.gov.pl


Rzeki pod kontrolą

Rzeki pod kontrolą

Rzeki pod kontrolą

Rzeki pod kontrolą

Rzeki pod kontrolą

fot. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl