buy medication online
 
Realizacja wieloletniego programu dożywiania Drukuj
10.04.2013.

Gmina Ciechanowiec uczestniczy w realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który ma na celu długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia oraz poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

W ramach programu dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu sporządza wykaz dzieci, które objęte są dożywianiem i przekazuje szkołom listę uczniów uprawnionych do korzystania z posiłków. Program realizowany jest we wszystkich placówkach, w których uczą się ciechanowieckie dzieci i młodzież: w Przedszkolu w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym, Szkole Podstawowej w Łempicach, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, Zespole Szkół Specjalnych w Długoborzu oraz Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

W 2012 roku na dożywianie wydatkowano kwotę 150 729 zł, w tym z dotacji 104 000 zł i ze środków własnych 46 729 zł. Programem objęto 251 osób, które korzystały z posiłków lub z zasiłków celowych na zakup posiłku lub zakup żywności.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl