buy medication online
 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
14.02.2013.

W związku z trwającymi w parlamencie pracami legislacyjnymi nad zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951), wiążącymi się również ze zmianami podjętych już uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, w chwili obecnej nie udostępnia się wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po wprowadzeniu zmian w życie oraz podjęciu nowych uchwał przez Radę Miejską w Ciechanowcu, termin na złożenia deklaracji zostanie ponownie określony, a wzory deklaracji zostaną udostępnione mieszkańcom.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl