buy medication online
 
VI Bal Charytatywny Drukuj
05.02.2013.


Bal Charytatywny Stowarzyszenia „Tutor” i “Koalicji Czterech Gmin” na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizacji pozarządowych w gminie Ciechanowiec. Jak zawsze wzięli w nim udział działacze społeczni, sponsorzy i beneficjenci programów realizowanych przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Tutor”, skierowanych do mieszkańców koalicyjnych gmin.


VI Bal Charytatywny

fot. Z. Poniatowski MPI


VI Bal Charytatywny „Koalicji Czterech Gmin” był okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia „Tutor”, które jesienią 2006 roku zainicjowało powstanie koalicji, w skład której wchodzą obecnie organizacje i władze z gmin: Ciechanowiec, Klukowo, Brańsk i Rudka.

Stowarzyszenie „Tutor” co roku bierze udział w ogólnopolskim konkursie grantowym programu „Działaj Lokalnie”. Program prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a Stowarzyszenie „Tutor” pozyskuje dodatkowe środki m.in. z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu i od innych sponsorów. Wszystkie pozyskane pieniądze przeznaczane są na statutową działalność stowarzyszenia, dzięki czemu w latach 2007-2012 przyznano uzdolnionej młodzieży 45 stypendiów pomostowych na kwotę 187 800 zł oraz lokalnym organizacjom i instytucjom 52 granty na kwotę 248 600 zł.

Bal Charytatywny jest jednym ze sposobów gromadzenia funduszy na wspomnianą działalność - także dochód z tegorocznego balu zostanie przeznaczony na kontynuację dotychczasowych programów realizowanych przez stowarzyszenie. Jednocześnie jest to okazja do podziękowań darczyńcom i sponsorom - w tym roku szczególne wyróżnienie za bezinteresownie okazaną pomoc - statuetkę „Diament Roku"- otrzymali Państwo Wiera i Roman Godlewscy.

Sponsorami tegorocznego balu byli: Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, Wójt Gminy Brańsk Krzysztof Jaworowski, Wójt Gminy Klukowo Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk, Wójt Gminy Rudka Andrzej Anusiewicz, JE ks. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej ks. dziekan Tadeusz Kryński, Proboszcz prawosławnej Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego ks. Michał Androsiuk, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, Koło Myśliwskie „Rogacz” w Ciechanowcu, zespół muzyczny "Expans" z Klukowa, Wiceprezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Radosław Jasiński, Państwo Wiera i Roman Godlewscy Pracownia Witraży Artystycznych, Państwo Elżbieta i Zbigniew Szczęśni, Państwo Mirosław i Krystyna Kobus Piekarnia "Kobus", Pani Sławomira Zimoska Firma „Stół Polski”, Pani Helena Dołęgowska Prezes Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu, Pani Mirosława Chojnowska, Pani Dorota Wojtas-Kaczyńska, Pani Anna Jesień, Pan Zbigniew Poniatowski. 

Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom balu oraz sponsorom składa

                                                         

Prezes Stowarzyszenia „Tutor”
Agnieszka Uszyńska

 

          Więcej zdjęć...
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl