buy medication online
 
Inicjatywa Społeczna Roku 2012 Drukuj
23.01.2013.

 

Inicjatywa Społeczna Roku 2012

Wojewoda podlaski ogłosił konkurs na Inicjatywę Społeczną Roku 2012. Biorą w nim udział organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego aktywnie działające  w lokalnym środowisku. To ludzie  ze społecznym zacięciem, ogromnym zapałem i wielką energią.

Właśnie takich ludzi i takie organizacje konkurs ma promować, bo dzięki nim lokalnym  społecznościom  żyje się lepiej, pełniej i ciekawiej. W logo Inicjatywy Społecznej widnieje zapalona żarówka - to swego rodzaju symbol - ogromnej dawki pozytywnej energii. Gdy w lokalnym środowisku znajdzie się grupa ludzi, która ma pomysł,  zapał i dużo chęci do działania - to tak jakby ktoś zapalił tam jasne światło.

Podczas konferencji wojewoda podlaski Maciej Żywno podkreślił, że „Nawet niewielka grupa ludzi może zrobić wiele  dobrego,  jeśli ma pomysł, zapał i dużo pozytywnej  energii. Chciałbym, aby dzięki temu konkursowi społeczne inicjatywy były ważne i doceniane, aby ludzie, którzy robią coś wspaniałego dla innych byli zauważeni.  Zachęcam do udziału w konkursie, ponieważ to okazja, by ci, którzy mają wspaniałe pomysły i potrafią je zrealizować byli  uhonorowani, żeby nie stracili swojego zapału i  żeby inni poszli za ich przykładem. W naszym otoczeniu - na osiedlu, w miasteczku, na wsi jest wiele osób, stowarzyszeń, które robią coś dobrego dla innych, tyle że zwykle działają  bez rozgłosu, bez głośnej reklamy. Najwyższy czas ich docenić. Bardzo na to zasługują”.

Do konkursu można zgłaszać inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, edukacyjne, sportowe, z zakresu polityki społecznej, jak również te na rzecz ochrony środowiska. Chodzi o pomysły zrealizowane w 2012 roku. Zgłoszenia można nadsyłać do 22  marca tego roku. 

Procedura jest prosta - trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie www.wojewodapodlaski.pl, w zakładce Inicjatywa Społeczna i wysłać go na adres: inicjatywaspoleczna@bialystok.uw.gov.pl. Najlepsze inicjatywy wybierze komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli: wojewody podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, uczelni wyższych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz mediów.

Komisja bierze pod uwagę kilka kryteriów: 
- znaczenie społecznej inicjatywy dla społeczności lokalnej, osiągnięta zmiana społeczna, rozwiązany problem lub zaspokojone potrzeby;
- wpływ na rozwój współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w regionie, w tym samorządem lokalnym;
- umiejętność zaangażowania innych organizacji, wolontariuszy do realizacji inicjatywy (partnerstwa lokalne);
- innowacyjność podjętego działania;
- wpływ na rozwój trzeciego sektora lokalnie i regionalnie;

W Podlaskiem takich wspaniałych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, które robią wiele dobrego dla innych jest dużo. Zasługują na to, by je zauważyć, docenić i uhonorować, stąd zaproszenie do Konkursu „Inicjatywa Społeczna Roku 2012”.


 
Inicjatywa Społeczna Roku 2012


         
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl