buy medication online
 
XXVI sesja Rady Miejskiej Drukuj
02.01.2013.

Ostatniego dnia roku 2012 ciechanowieccy radni spotkali się na XXVI sesji Rady Miejskiej, na której podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Ostatnie zmiany budżetu spowodowane zostały koniecznością zmniejszenia kwoty planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększeniem kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i zwiększeniem środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla Gminy Ciechanowiec po uwzględnieniu liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego. 


          Sesja Rady Miejskiej Ciechanowca
 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl