buy medication online
Flaga Drukuj

25 sierpnia 2008 roku, na XIX sesji, Rada Miejska uchwaliła herb, flagę, pieczęć i sztandar Gminy Ciechanowiec, a 17 listopada 2008 roku, na XXII sesji, Regulamin używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Ciechanowiec oraz Protokół flagowy.

Flaga

Flagą Gminy Ciechanowiec jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, składający się z trzech równoległych pasów o jednakowej szerokości, w tym dwa skrajne są koloru błękitnego, a środkowy koloru żółtego. Rewers flagi jest lustrzanym odbiciem awersu.

Uzasadnienie ustanowienia flagi Gminy Ciechanowiec

Ustawy: o samorządzie terytorialnym, o samorządzie powiatowym i o odznakach i mundurach zezwalają jednostkom samorządu lokalnego na posiadanie pełnego kompletu insygniów, tj. herbu, flagi, baneru, chorągwi, sztandaru i pieczęci.

Ponieważ takie insygnia integrują społeczność lokalną, są wyróżnikiem wspólnoty samorządowej, stanowią symbol przywiązania i lokalnego patriotyzmu, wyrażają gotowość do podejmowania działań dla wspólnoty samorządowej i budowania wspólnego dobra, istnieje konieczność uzupełnienia symboli Gminy Ciechanowiec o flagę.

Flaga jest symbolem identyfikującym gminę i wykorzystywanym do celów reprezentacyjnych, a wraz z herbem i innymi weksyliami odgrywa dużą rolę we wszelkich działaniach promocyjnych.

Weksylia – wiadomości ogólne

Weksylia to znaki rozpoznawcze wykonane z tkaniny, mocowane do drzewca lub liny. Rozróżniamy kilka rodzajów weksyliów, najczęściej spotykane to:

Sztandar - weksylium istniejące tylko w jednym egzemplarzu. Znak oddziału wojskowego, instytucji, uczelni, szkoły, stowarzyszenia, bractwa, cechu itp. Bogato zdobiony i na ogół obszyty frędzlą płat (kwadratowy lub prostokątny), przymocowany jest ozdobnymi gwoździami na stałe do drzewca zakończonego głowicą w formie grotu lub plastycznej figury.

Chorągiew - występuje najczęściej w kilku egzemplarzach. Chorągiew jest najstarszym polskim weksylium, znana już na początku XII wieku, prawie zawsze z wyhaftowanym, naszytym lub namalowanym herbem lub godłem herbowym i barwami występującymi w samym herbie, którego godło chorągiew przedstawia, przytwierdzona na stałe do drzewca.

Flaga - może być powielana w nieograniczonej liczbie egzemplarzy. Jest to pojedynczy płat barwionego materiału a wzór na odwrocie jest lustrzanym odbiciem wzoru na stronie głównej. Może być mocowana do drzewca lub zawieszana swobodnie (na lince) na maszcie.

Baner – pionowa wersja flagi o proporcjach od 1:4 do 1:8. Z reguły to co na fladze na górze, jest na banerze po lewej. Linie pionowe herbów lub godeł muszą być równoległe do linii pionowej baneru.

Proporczyk - niedużych rozmiarów weksylium o kształcie trójkąta lub prostokąta z wycięciem w części swobodnej tworzącym dwie strefy ostre.

Chorągiewka - mała flaga, często wykonana z papieru lub plastiku.

Flaga stolikowa - mała flaga umieszczana na pręcie z podstawką i ustawiana na stole.

Flaga – najważniejsze pojęcia

Płat - jest to cała powierzchnia flagi (czy szerzej: weksylium), dzielona w pionie na dwie zasadnicze części: część czołową (od skraju mocowanego masztu bądź linki do połowy długości) i część swobodną (od połowy długości do skraju końcowego). Górną połowę części czołowej (nie więcej niż 1 % ogólnej powierzchni płatu) nazwa się kantonem i jest to najbardziej zaszczytne miejsce na fladze (najbardziej widoczne).

Proporcje - z uwagi na możliwość wykonania tej samej flagi w różnych wielkościach, nie podaje się jej wymiarów, lecz proporcje. Proporcjami nazwano stosunek skraju czoła, czyli szerokości (pionu) flagi w części przy maszcie, do długości płatu (czyli jej poziomu). Flagi polskich samorządów swoją wielkością winny nawiązywać do ustanowionych w 1919 roku proporcji polskiej flagi państwowej, czyli winny posiadać proporcje 5:8.

Wypełnienie płatu – prawidłowo zaprojektowana flaga winna wykazywać kolorystyczną zgodność z herbem. Barwy godła winny być umieszczone na miejscach zaszczytniejszych. Prawidłowością jest także umieszczenie na płacie bądź całego herbu (tarczy z godłem), bądź samego godła, bądź też jednego z jego elementów. Przy opisie flagi, znaku dwustronnego, nie stosuje się reguł heraldycznych, opisuje się tylko stronę główną, czyli tę, w której dla obserwatora maszt znajduje się po jego lewej stronie a płat powiewa w prawo.

Barwa - w nawiązaniu do heraldyki stosuje się sześć podstawowych barw: białą, żółtą, błękitną, zieloną, czerwoną i czarną. Dodatkowo można używać nasyconych barw: niebieskiej, granatowej i jasnozielonej, przy zaleceniu nie łączenia odcieni (błękitu
z niebieskim itd.).

 

Flaga Ciechanowca

Projekt flagi Gminy Ciechanowiec został opracowany według zasad weksylologii i w oparciu o barwy herbu Ciechanowca. Flagą Gminy Ciechanowiec jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, składający się z trzech równoległych pasów o jednakowej szerokości, w tym dwa skrajne są koloru błękitnego, a środkowy koloru żółtego. Rewers jest lustrzanym odbiciem awersu flagi.

 

Zasady używania flagi

Ponieważ flaga jako symbol gminy podlega ochronie prawa, możliwości jej użycia normuje Regulamin używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Ciechanowiec. Flaga może być używana przez inne (niż gminne) instytucje i osoby prawne wyłącznie za zgodą Burmistrza Ciechanowca wyrażoną w formie pisemnej na wniosek zainteresowanego.

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl