buy medication online
 
Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Drukuj
06.12.2012.


W Ciechanowcu, na XXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego spotkali się przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich. W programie obrad znalazły się podstawowe problemy z jakimi zmagają się gminy.

Spotkania odbywając się za każdym razem na terenie innej gminy, są okazją do pokazania walorów gospodarczych, inwestycyjnych i turystycznych Jednostki Samorządu Terytorialnego, na terenie której odbywają się obrady. Prezentacji Gminy Ciechanowiec, gospodarza XXV Forum ZGW, dokonał Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko.

Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Przewodniczącego Zarządu ZGWWP Mirosława Lecha informacją o złożonych przez samorządy projektach ustaw dotyczących systemu oświaty, Karty Nauczyciela i dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego, siedemdziesięciu wójtów i burmistrzów uczestniczących w Forum, obradowało nad opracowywaną aktualnie Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, stanem wykorzystania środków unijnych w rejonie (RPOWP, PROW, POKL), działaniami dotyczącymi informatyzacji. Programem Kapitał Ludzki oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uczestniczący w spotkaniu Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski przedstawił wprowadzone przez rząd zmiany w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych - w celu zwiększenia szans na poprawienie infrastruktury mniej zamożnych samorządów, powrócono do finansowania połowy kosztów inwestycji, ale o połowę obcięto dostępną na przyszły rok pulę środków. W debacie na temat projektów zmian w systemie oświaty wziął udział Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel a przedstawiciele Fundacji Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej omówili prowadzenie szkoły publicznej przez organizację pozarządową. Przedstawiciel firmy Cemex Polska Sp. z o. o. przedstawił korzyści z wykorzystania nawierzchni betonowych na drogach lokalnych jako alternatywy dla nawierzchni bitumicznych.


Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl