buy medication online
Pieczęć Drukuj


25 sierpnia 2008 roku, na XIX sesji, Rada Miejska uchwaliła herb, flagę, pieczęć i sztandar Gminy Ciechanowiec, a 17 listopada 2008 roku, na XXII sesji, Regulamin używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Ciechanowiec oraz Protokół flagowy.

Pieczęć

Pieczęć ma kształt koła o średnicy 35 mm. W otoku napis majuskułą: GMINA CIECHANOWIEC. Między wyrazami „Gmina” i „Ciechanowiec” dwie sześcioramienne gwiazdki. W środku koła (pieczęci) godło z herbu Gminy Ciechanowiec: dwa skrzyżowane klucze piórami do góry i na zewnątrz z sześcioramienną gwiazdką między nimi.

Uzasadnienie uchwalenia pieczęci Gminy Ciechanowiec

Pieczęć jest jednym z najstarszych, obok herbu, symboli samorządu miejskiego. Jako oznaka lokalnej wspólnoty samorządowej może być doskonałym narzędziem tworzenia i utrwalania patriotyzmu lokalnego oraz promocji miasta.

Współczesny wzór pieczęci nawiązuje do jej historycznych wizerunków pochodzących z dwóch XVI-wiecznych zachowanych dokumentów uprawomocnionych pieczęciami papierowo-opłatkowymi.

Starszy z dokumentów (z 1549 roku), dotyczący handlu zbożem, znajduje się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Drugi dokument (z 1570 roku), dotyczący podatków pobieranych od mieszkańców Ciechanowca, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Odcisk pieczęci na obu dokumentach jest okrągły, w otoku umieszczony jest majuskulny napis: SIGILLUM CIVITATIS CIECHANOVIENSIS, wewnątrz znajduje się tarcza herbowa, zwieńczona półotwartą koroną (książęcą), na której znajdują się dwa skrzyżowane klucze, z piórami skierowanymi do góry. Pomiędzy piórami znajduje się gwiazdka.

Obecna pieczęć jest okrągła, w otoku ma napis majuskułą: GMINA CIECHANOWIEC. Między wyrazami „Gmina” i „Ciechanowiec” umieszczone są dwie sześcioramienne gwiazdki. W środku pieczęci znajduje się godło z herbu Gminy Ciechanowiec: dwa skrzyżowane klucze piórami do góry i na zewnątrz, z sześcioramienną gwiazdką między nimi.

Zasady używania pieczęci Gminnej

Pieczęć Gminy Ciechanowiec jest symbolem gminy używanym przez Burmistrza oraz Radę Miejską do oznaczania: listów gratulacyjnych, dyplomów i nagród Burmistrza Ciechanowca, dyplomów Honorowego Obywatela Miasta Ciechanowca, druków okolicznościowych oraz materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub sponsorem jest Burmistrz Ciechanowca lub partycypuje w wydaniach na podstawie zawieranych umów i porozumień.

Ponieważ pieczęć jako symbol gminy podlega ochronie prawa, możliwości użycia jej wizerunku normuje Regulamin używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Ciechanowiec. Wizerunek pieczęci może być używana przez inne (niż gminne) instytucje i osoby prawne wyłącznie za zgodą Burmistrza Ciechanowca wyrażoną w formie pisemnej na wniosek zainteresowanego.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl