buy medication online
 
Ponad 200 mieszkańców gminy Ciechanowiec zainteresowanych kolektorami z unijnym dofinansowaniem Drukuj
21.11.2012.


Zarząd województwa podjął w sierpniu 2012 r. decyzję o uruchomieniu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Celem tego działania jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne o zasięgu lokalnym zmniejszające negatywne skutki cywilizacji poprzez np.: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń czy wzrost wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii. W związku z tym po raz pierwszy podlaskie samorządy mogą starać się o zakup kolektorów słonecznych, które będą instalowane na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkańców, np. na dachach domów jednorodzinnych, ale tylko tych, w których nie jest prowadzona działalność komercyjna.

Duże zainteresowanie mieszkańców możliwością zainstalowania kolektorów z unijnym dofinansowaniem spowodowało, że Gmina Ciechanowiec złożyła projekt pn. "Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne – instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec". Projekt przewiduje zakup i montaż kolektorów na 2 budynkach użyteczności publicznej i 232 budynkach mieszkalnych. Według projektu 6 rodzajów instalacji, różniących się przede wszystkim ilością kolektorów i wielkością zasobnika na ciepłą wodę, będzie montowanych na terenie 32 miejscowości – najwięcej w Ciechanowcu (69) i Kozarzach (25).

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013-2014, a jego całkowita wartość wyniesie 3 363 871,32 zł (koszty kwalifikowalne). Jeśli projekt Gminy Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie, to 79% kosztów zainstalowania kolektorów pokryje dotacja z UE, 5 % Gmina Ciechanowiec, a 16% beneficjent.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl