buy medication online
 
Nominacje do konkursu "Opowiedz..." 2012 Drukuj
19.11.2012.

 

Logotypy projektu

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie "Tutor" włączył się w organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności konkurs „Opowiedz…”, który ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.

Nominacje do konkursu "Opowiedz..." 2012

fot. Z. Poniatowski MPI


Prace konkursowe to reportaż multimedialny lub krótki film pokazujący historię ludzi - liderów lokalnych, inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu, lub konkretne przeobrażenia w danej miejscowości. Prace oceniane są więc w trzech kategoriach: "Człowiek", "Miejsce", "Motyw". Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę zgodność prac z tematyką konkursu, funkcjonalność oraz atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych i plastycznych, przejrzystość, oryginalność i komunikatywność prac, oraz estetykę i artystyczną wrażliwość z jaką autorzy podeszli do tematu.

Do konkursu organizowanego przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie "Tutor" zgłoszono 7 prac. Komisja konkursowa I etapu (lokalnego) wybrała 3 najlepsze prace i nominowała je do udziału w II etapie (ogólnopolskim) w odpowiednich kategoriach.

W kategorii "Człowiek" etap lokalny wygrała praca pt. "Kto śpiewa nie ma czasu na nudę" Zespołu Wokalnego "Akwarele" działającego przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, w kategorii: "Miejsce" Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Łempicach zwycięzył filmem opowiadającym o projekcie "Zdrowe tradycje kulinarne regionu" a w kategorii "Motyw" nominację uzyskał film Stowarzyszenia Zameczek "Etykieta przy stole i nie tylko".

Po zakończeniu prac komisji II etapu, wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.dzialajlokalnie.pl na przełomie 2012 i 2013 roku. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas odbywającej się na początku 2013 roku gali podsumowującej lokalne konkursy grantowe realizowane w ramach VII edycji Programu „Działaj Lokalnie”.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl