buy medication online
Czesław Wojciech Waszkiewicz (1944) Drukuj

Czesław Waszkiewicz (1944-)Prof. dr hab. inż. Czesław Wojciech Waszkiewicz urodził się 19 lutego 1944 r. w Szczuczynie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Grajewie podjął studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. W 1969 r. rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn Żniwnych jako konstruktor. Następnie pełnił funkcję zastępcy kierownika warsztatów w ZSZ w Tłuszczu. Pracę naukowo-dydaktyczną w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczął w 1972 r. Stopień doktora uzyskał 3 lata później,  w 1986 r. stopień doktora habilitowanego, a w 1994 r. tytuł profesora. Pełnił m.in. funkcje prodziekana (1987-93) i dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji (1999-2005), pełnomocnika JM Rektora (2003-05) oraz kierownika studiów podyplomowych “Zarządzanie i organizacja infrastruktury rolnictwa” (2005-09). Pełniąc funkcję dziekana wniósł wybitny wkład w budowę obiektów Wydziału. Jest organizatorem i długoletnim kierownikiem Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych.

Profesor Czesław Waszkiewicz jest członkiem m.in. Rady Głównej Towarzystwa Kultury Technicznej, Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk, członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej, ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącym Rady Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu i prezesem Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonowianae w Ciechanowcu.

Jego osiągnięcia naukowe dotyczą m.in. teorii i konstrukcji maszyn rolniczych, suszarnictwa płodów rolnych i właściwości fizycznych materiałów ziarnistych. Jest współautorem pięciu patentów i wzorów użytkowych. Kierował lub uczestniczył w 8 projektach badawczych. Jest promotorem 7 prac doktorskich.

Czesław Waszkiewicz jest autorem lub współautorem 28 książek oraz 422 publikacji, a także haseł z zakresu techniki rolniczej w “Wielkiej Encyklopedii PWN”. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopism "Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna", "Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture. Agricultural and Forest Engineering" i jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Problemy Inżynierii Rolniczej".

Wyróżniony został m.in. nagrodami ministra nauki szkolnictwa wyższego i techniki, ministra edukacji narodowej, ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ministra rozwoju wsi i rolnictwa oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji  Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa, Kordelasem Leśnika Polskiego, Diamentową, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, tytułem „Złoty Inżynier 2010”, medalem Ks. K. Kluka, medalem Stanisława Staszica i Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego.

Prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz od trzydziestu lat pracuje społecznie w Radzie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu, początkowo jako członek rady, a od 2003 roku jako jej przewodniczący. Jest darczyńcą i współorganizatorem wystaw Działu Techniki Rolniczej, oganizatorem konferencji naukowych i obozów studenckich w Ciechanowcu. W uznaniu jego zasług dla rozwoju Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, a przez to i dla całego Ciechanowca, Rada Miejska w Ciechanowcu na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku nadała prof. dr. hab. inż. Czesławowi Waszkiewiczowi tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca.

Honorowy Obywatel Ciechanowca Czesław Waszkiewicz

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl