buy medication online
 
Rok szkolny 2012/2013 - Rokiem Bezpiecznej Szkoły Drukuj
04.09.2012.

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas w liście do uczniów, nauczycieli i rodziców z okazji rozpoczęcia roku szkolnego napisała:

Dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności. Warto jednak w sposób szczególny podkreślić rolę, jaką w działaniach szkoły pełnią wychowanie i zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też proponuję, aby nowy rok szkolny był „Rokiem Bezpiecznej Szkoły" i aby działania środowiska oświatowego skupiły się w najbliższych miesiącach właśnie na sprawach bezpieczeństwa i wychowania.

Zadbajmy o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla uczniów otoczenie. Chrońmy dzieci i młodzież przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami. Budujmy poczucie bezpieczeństwa poprzez kształtowanie postaw obywatelskich. Uczmy współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych. Promujmy wolontariat. Wykorzystajmy możliwości, jakie dla zdrowia dziecka daje ruch fizyczny. Wykorzystujmy powstające boiska i place zabaw i rozwijajmy pasje młodych Polaków.(…)

W ciechanowieckich placówkach w roku szkolnym 2012/2013 do kolejnych życiowych ról i wyzwań przygotowywać się będzie 1354 dzieci i młodzieży oraz 180 dorosłych kontynuujących naukę.

- do Przedszkola w Ciechanowcu będzie uczęszczało 69 dzieci, w tym: 50 w dwóch grupach 3 i 4-latków i 19 dzieci w grupie 5-latków
- w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu będzie się uczyć 402 uczniów, w tym: w czterech grupach "0" podejmie naukę 92 pięciolatków i sześciolatków, pozostałych 310 uczniów w 16 klasach I-VI
- Szkoła Podstawowa w Łempicach będzie liczyła 57 uczniów, w tym 11 dzieci w Punkcie Przedszkolnym, 8 uczniów w "0" i  38 uczniów w klasach I-VI
- w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym naukę podjęło 53 uczniów, w tym: 12 dzieci w Punkcie Przedszkolnym, 4 uczniów w "0" i 37 uczniów w klasach I-VI
- w Szkole Podstawowej w Kocach-Schabach naukę rozpoczęło 19 uczniów, w tym: 1 w "0" i 18 w klasach I-VI
- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu będzie liczyło 202 uczniów w 9 klasach
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu w tym roku uczy się 550 uczniów, pod opieką 80 nauczycieli. W Liceum Ogólnokształcącym w klasach o profilu ogólnym, humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, wojskowo-sportowym i medycznym uczy się 313 uczniów, w tym 2 ma indywidualny tok nauczania; 72 w gimnazjum - Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Ciechanowcu, 69 w Technikum o specjalności kucharz, technik usług fryzjerskich i technik usług gastronomicznych oraz 96 w Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasach kucharz małej gastronomii i wielozawodowych. Ponadto 180 uczniów uczy się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, w tym: 68 w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i 112 w Szkole Policealnej dla Dorosłych o specjalnościach technik rolnik i technik administracji.

Według kalendarza roku szkolnego 2012/2013, wolne dni uczniów z województwa podlaskiego to: zimowa przerwa świąteczna (23-31grudnia 2012 r.), potem ferie zimowe (21 stycznia-3 lutego 2013 r.) i wiosenna przerwa świąteczna (28 marca-2 kwietnia 2013 r.). Rok szkolny zakończy się 28 czerwca 2013 r.

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl