buy medication online
 
Obrady XXI sesji Rady Miejskiej Drukuj
03.09.2012.

W czasie obrad XXI sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały: zatwierdzającą  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku; zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2013 roku; w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.; uchwalili "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec" oraz przyjęli "Informację z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Ciechanowcu oraz jej  filii w Pobikrach i Winnie-Poświętnej".

Po dopisaniu do porządku obrad, została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację inwestycji drogowej. W 2013 roku Powiat Wysokomazowiecki będzie realizował zadanie pn. „Przebudowa ulic w m. Ciechanowiec, w ciągu dróg powiatowych na długości 4,743 km”:

1) Ulica Drohicka w Ciechanowcu na odcinku od ul. Spółdzielczej do dr. pow. Nr 2098B o długości 1,028 km w lokalizacji: 0+730 – 1+758 pozostającej w ciągu drogi powiatowej Nr 2616B,

2) Droga powiatowa Nr 2618B – ulica Pałacowa w Ciechanowcu na odcinku o długości 0,413 km w lokalizacji: 0+000 – 0+413 oraz drogi powiatowej Nr 2093B Ciechanowiec – Kozarze – Zaszków – Nur na odcinku Ciechanowiec – Kozarze o długości 0,683 km w lokalizacji: 0+413 – 1+096,

3) Ulica Uszyńska w Ciechanowcu na odcinku o długości 2,619 km w lokalizacji 1+101 – 3+720, pozostającej w ciągu drogi powiatowej Nr 2617B.

Została także podjęta uchwała związana z wejściem w życie ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Ciechanowiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na drogach gminnych określono 11 przystanków: w Ciechanowcu na ulicy Dworskiej 26  (strona prawa i lewa), na ulicy 11 Listopada 5 (przy Szkole Podstawowej - strona prawa), na ulicy Sosnowej 2 (przy Gimnazjum - strona prawa) oraz w Antoninie (strona lewa), Kocach-Piskułach (przy Świetlicy wiejskej - strona prawa), w Kocach-Schabach (przy Szkole Podstawowej - strona lewa), w Kułakach (strona lewa), w Łempicach (przy Szkole Podstawowej - strona prawa), w Przybyszynie (strona lewa), w Winnie-Chrołach (przy dawnej szkole - strona prawa) i w Winnie-Poświętnej (przy remizie OSP - strona prawa). Zgodnie z podjętą uchwałą z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Burmistrza Ciechanowca, będą mogli korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, po uzyskaniu zgody Burmistrza Ciechanowca i podaniu do publicznej wiadomości rozkładu jazdy, poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych.
  

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl