buy medication online
 
Uczniowie z Gminy Ciechanowiec najlepsi w powiecie! Drukuj
05.07.2012.

Wraz z końcem roku szkolnego 2011/2012 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała na swojej stronie internetowej „Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku w szóstych klasach szkół podstawowych w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim (z aneksem)”.

3 kwietnia 2012 roku przeprowadzono sprawdzian w 402 szkołach zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego i w 504 szkołach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Arkusz standardowy pisało 25076 uczniów. Najwyższy wynik sprawdzianu osiągnięty został w 8 gminach województwa podlaskiego, w tym w gminie Ciechanowiec. Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Ciechanowiec uzyskali najlepsze wyniki ze sprawdzianu w powiecie wysokomazowieckim (średni wynik wyniósł 25,9 pkt, co daje 65% pkt). 

Sprawozdanie zawiera opis przygotowań i przebiegu sprawdzianu, procesu sprawdzania i oceniania prac uczniów, charakterystykę populacji oraz analizę ilościową wyników uczniów rozwiązujących zadania z arkuszy standardowych i niestandardowych. Analizy uwzględniają średnie wyniki całej populacji zdających w poszczególnych województwach oraz powiatach i gminach. Zachęcam do zapoznania się z opisem umiejętności uczniów, których wyniki znajdują się w obszarach wyników niskich, średnich i wysokich, gdyż właśnie te informacje pozwalają określić treściowe znaczenie wyniku pojedynczego ucznia.

W aneksie do sprawozdania znalazły się mapy ze średnimi wynikami sprawdzianu w gminach, kartoteki zestawów zadań, ale także skale staninowe wyników uczniów i szkół dla sprawdzianów przeprowadzonych w latach 2002-2012. W tym roku to właśnie w aneksie umieszczono jakościową analizę wykonania zadań z zestawów S-1 i S-8, a także eseje nauczycieli-egzaminatorów o mocnych i słabych stronach tegorocznych szóstoklasistów.
źródło: OKE w Łomży

Uczniowie z Gminy Ciechanowiec najlepsi w powiecie!

fot. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl